Sti

Dagsorden for Kommissionens møde den 13. juli 2011
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/07/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Endelig dagsorden for mødet i Bruxelles, der i denne gang handler om: onlinedistribution af audiovisuelle værker, finansiering af terrorisme, reformen af den fælles fiskeripolitik m.m.

  Mødet starter kl. 11:00

  Indre marked og tjenesteydelser

  Maritime anliggender og fiskeri

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
   Reformen af den fælles fiskeripolitik
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Forpligtelserne vedrørende udveksling af oplysninger i forordning (EF) nr. 2371/2002 af 20. december 2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: De eksterne aspekter af den fælles fiskeripolitik
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om den fælles fiskeripolitik
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en fælles markedsordning for fælles markedsordning for fiskerivarer og akvakulturprodukter

  Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

  • Meningsudveksling om den demografiske udvikling i Europa.

  Indre anliggender

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 13/07/2011  |Til toppen