Sti

Dagsorden for Kommissionens møde den 29. - 30. juni 2011
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

29/06/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Endelig dagsorden for mødet der i denne uge strækker sig over to dage  og det vigtigeste punkt bliver EUs fremtidige budget

  Koordinering af Kommissionens politikker og finansiel programmering / budget og finansiel programmering - Læs mere...

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et budget for Europa 2020
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en flerårig finansiel ramme for perioden 2014-2020
  • Forslag til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetmæssigt samarbejde og samarbejde om sund finansiel forvaltning
  • Forslag til rådsafgørelser om Den Europæiske Unions egne indtægter
  • Forslag til Rådets forordning om gennemførelsesbestemmelser for Den Europæiske Unions egne indtægter
  • Forslag til Rådets forordning om gennemførelsesbestemmelser og procedure for anvendelse af egne ressourcer og gennemførelsesbestemmelser med henblik på inddækning af likviditetsbehov (omarbejdelse)

  Administration

  • Udkast: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for Den Europæiske Unions tjenestemænd og øvrige ansatte

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 01/07/2011  |Til toppen