Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

01/06/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Endelig dagsorden for mødet den 1. juni der denne gang bl.a. kommer til at handle om EU-standarder og behandling af asylansøgere

  Koordinering af Kommissionens politikker og finansiel programmering

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: Oversigt over Kommissionens initiativer på det forvaltningsmæssige område i 2010

  Industri og iværksætteri

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En strategisk vision for standarder i Europa - vejen frem mod en forstærket og hurtigere udvikling frem mod varig vækst styrkelse i europæisk økonomi i 2020 - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæisk standardisering og om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF samt direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF og 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/105/EF et 2009/23/EF - Læs mere...

  Indre anliggender

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles standarder vedrørende procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelsesstatus (omarbejdning) - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om standarder for modtagelse af asylansøgere (omarbejdning) - Læs mere...
  • 

  Forbindelser med tredjelande

  • Resultaterne af G8-topmødet i Deauville 26. og 27. maj 2011
  • Resultaterne af topmødet EU-Japan i Bruxelles 28. maj 2011

  Diverse

  • Den seneste udvikling på det økonomiske område

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 01/06/2011  |Til toppen