Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/05/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Endelig dagsorden for mødet den 24. maj der bl.a. handlede om intellektuelle ejendomsrettigheder og migration .

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab / Forbindelser udadtil / Sikkerhedspolitik / Udvidelse/europæisk naboskabspolitik

  • Fælles meddelelse fra Kommissionen og den høje repræsentant til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En ny strategi i lyset af udviklingen i naboskabslandene

  Konkurrence

  Indre marked og tjenesteydelser

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et indre marked for intellektuelle ejendomsrettigheder - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om overdragelse af visse opgaver vedrørende beskyttelse af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder indkaldelse af repræsentanter fra den offentlige og private sektor inden for rammerne af et observationscenter for varemærkeforfalskning og piratkopiering, til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om i visse tilfælde at tillade anvendelse af forældreløse værker- Læs mere...

  Beskatning og toldunion

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om toldmyndighedernes kontrol med overholdelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder - Læs mere...

  Indre anliggender

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En dialog om migrationer, mobilitet og sikkerhed i landene i det sydlige Middelhavsområde - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav- Læs mere...

  Forbindelser med tredjelande

  • Situationen i Den Demokratiske Republik Congo

  Diverse

  • Den seneste udvikling på det økonomiske område

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 27/05/2011  |Til toppen