Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/02/2011

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden for mødet den 2. februar, der blandt andet handlede om anvendelsen af passageroplysninger for at hindre f.eks. terror samt om markederne for basisprodukter og råvarer

  Koordinering af Kommissionens politikker og finansiel programmering
  Erhvervsliv og iværksætteri
  Indre marked og tjenesteydelser
  Landbrug og udvikling af landdistrikter

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Overvindelse af udfordringerne på markederne for basisprodukter og råvarer - KOM(2011)25

  Indre anliggender

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelsen af passageroplysninger for at hindre og opdage terroristvirksomhed og alvorlig kriminalitet og for at efterforske og strafforfølge på området - KOM(2011)32

  Forbindelser med tredjelande

  •  Information om aktuelle internationale forhold bl.a. mht. Egypten
  • 

  Diverse

  • Seneste udvikling på det økonomiske område

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 03/02/2011  |Til toppen