Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

08/12/2010

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Foreløbig dagsorden med punkter som: gennemsigtighed på energimarkedet, Donau-regionen samt ændring af fusionsmarkedsordningen for mælke- og mejerisektoren

  Konkurrence

  • Kommissionens beslutning om en procedure vedrørende anvendelse af TEUF's artikel 101 og EØS-aftalens artikel 53
  • Anvendelse af TEUF's artikel 101

  Indre marked og tjenesteydelser

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Stramning af sanktionsordningerne i den finansielle sektor

  Budget og finansiel programmering

  • Meddelelse til Kommissionen: Allokering af menneskelige ressourcer og decentraliserede administrative udgifter for 2011

  Energi

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om integritet og gennemsigtighed på energimarkedet

  Regionalpolitik

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU's strategi for Donau-regionen

  Landbrug og udvikling af landdistrikter

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 (fusionsmarkedsordningen) hvad angår kontraktforhold i mælke- og mejerisektoren.

  Forbindelser med tredjelande

  Diverse

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 08/12/2010  |Til toppen