Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

27/10/2010

Foto©Hemera/Thinkstock

Foto©Hemera/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden

 

 

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Kommissionens arbejdsprogram for 2011 - læs mere

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab

  • Rapport om EU-borgerskab 2010: Fjernelse af hindringer for EU-borgernes rettigheder - læs mere

  • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget i henhold til TEUF 's artikel 25: Fremskridt i retning mod et effektivt EU-borgerskab 2007-2010 - læs mere

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Konsulær beskyttelse i tredjelande: virkeligheden for den europæiske borger – status og fremtidsperspektiver

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet (Akten af 1976 som ændret ved afgørelse 2002/772/EF, EURATOM), og EU-borgeres deltagelse i valg til Europa-Parlamentet i opholdslandet (direktiv 93/109/EF) - læs mere

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Samlet tilgang til beskyttelse af persondata i Den Europæiske Union

  Indre marked og tjenesteydelser

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod en pagt for det indre marked – for en social markedsøkonomi: 50 forslag for bedre at arbejde, iværksætte og udveksle ideer sammen - læs mere


  Udvidelse/europæisk naboskabspolitik

  • Drøftelse af retningslinjerne for udvidelsespolitikken
       

  Mødet starter kl. 8:00

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen