Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/07/2010

Foto© iStockphoto/Thinkstock

Foto© iStockphoto/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Kommissionens afgørelse med henblik på vedtagelse af Rådets afgørelse om oprettelsen og driften af den europæiske udenrigstjeneste
  • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet: Bulgariens fremskridt i forbindelse med samarbejds- og verificeringsmekanismen
  • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet: Rumæniens fremskridt i forbindelse med samarbejds- og verificeringsmekanismen

  Koordinering af Kommissionens politikker/ Økonomiske og monetære anliggender

  • Forslag til Kommissionens meddelelse om gennemførelsen af TEUF 's artikel 260, stk. 3
  • Kommissionens meddelelse om anvendelsen af TEUF's artikel 260, stk. 3: Opdatering af data til brug for beregningen af faste beløb og tvangsbøder, som Kommissionen foreslår Domstolen i forbindelse med overtrædelsesprocedurer

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab

  • Europa-Parlamentets og Rådets direktivforslag om retten til oplysninger i straffesager

  Konkurrence

  • Kommissionens afgørelse om ændring af anvendelsen af beslægtede forpligelser i en afgørelse, som meddeler, at en fusion eller virksomhedsovertagelse respekterer det fælles marked og EØS (sag: COMP/M.2876)
  • Kommissionens afgørelse i en sag om anvendele af TEUF's artikel 101 og EØS aftalens artikel 53 (sag:COMP / 38866 )

  Transport

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et europæisk område for sikkerhed i vejtrafikken – politisk vejledning på trafiksikkerhedsområdet for perioden 2011- 2020 - Læs mere...

  Finansiel programmering og budget/ Forskning, innovation og videnskab/ Energi

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om en flerårig finansiel ramme for finansieringen af ITER projektet.

  Forbindelser med tredjelande

  Diverse

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen