Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

13/07/2010

Foto© iStockphoto/Thinkstock

Foto© iStockphoto/Thinkstock

Bruxelles - Foreløbig dagsorden

  Konkurrence

  • Kommissionens afgørelse i en sag om anvendelse af TEUF, artikel 101 og EØS aftalens artikel 53 (sag COMP/39.596)

  Erhvervsliv og iværksætteri

  • Orienterende debat om erhvervspolitikken

  Sundhed og forbrugerpolitik

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalg: Medlemslandenes mulighed for at afgøre spørgsmål om dyrkningen af genmodificerede afgrøder
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af direktivet 2001/18/EF angående medlemslandenes mulighed for at begrænse eller forbyde dyrkningen af genmodificerede afgrøder på deres territorium
  • Kommissionens henstilling om retningslinjer for gennemførelse af nationale foranstaltninger om sameksistens for at undgå tilfældige forekomster af genmodificerede afgrøder blandt konventionelt og økologisk dyrkede afgrøder

  Indre anliggender

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsborgere i forbindelse med omflytninger indenfor virksomheder
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsborgere med henblik på at udføre saisonarbejde

  Diverse

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen