Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

30/06/2010

Foto© iStockphoto/Thinkstock

Foto© iStockphoto/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Samordning af Kommissionens politikker

  • Opdatering af visse bemyndigelser, tidligere udstedt inden for områderne retlige anliggender, frihed og sikkerhed

  Konkurrence

  • Kommissionens beslutning om en procedure i henhold til EUF-traktatens artikel 101 og EØS-aftalens artikel 53

  Erhvervsliv og iværksætteri

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Europa, verdens mest populære turistmål – en ny politisk ramme for turismen i Europa - Læs mere...

  Økonomiske og monetære anliggender

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Styrket samordning af økonomiske politikker til gavn for vækst og beskæftigelse – instrumenter til en stærkere økonomisk forvaltning af EU

  Det indre marked og tjenesteydelser

  • Forslag til Rådets forordning om en oversættelsesordning gældende for den Europæiske Unions patent

  Forbindelser med tredjelande

  Diverse

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 31/10/2010  |Til toppen