Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/06/2010

Foto© iStockphoto/Thinkstock

Foto© iStockphoto/Thinkstock

Bruxelles - Endelig dagsorden

  OBS! Kommissionens møde starter i denne uge kl. 15:00

   Koordinering af Kommissionens politikker

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: sammendrag af Kommissionens implementeringer i forvaltningen i 2009
  • Årsrapport fra overvågningsudvalget for revision for året 2009
  • Den interne revisions årsrapport for 2009 (finansforordningens artikel 86, stk. 3)

  Det indre marked og tjenesteydelser

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, den Europæiske Centralbank og det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Reformen af finansielle tjenesteydelser for en bæredygtig vækststimulering
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning EF 1060/2009 om kreditvurderings- (rating) agenturer
  • Grønbogen: Virksomhedsledelse i finansielle virksomheder og politikken for løn og vederlæg
  • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Medlemslandenes anvendelse af Kommissionens henstilling 2009/385/EF (om aflønning af administratorer) som tilføjelse til henstillingerne 2004/913/EF og 2005/162/EF angående aflønningssystemer for administratorer i børsnoterede selskaber
  • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Medlemslandenes anvendelse af Kommissionens henstilling 2009/384/EF (om aflønningen indenfor finanssektoren)

  Diverse

  • Strategien til budgtekonsolidering

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen