Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

26/05/2010

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab, Indre anliggender

  • Kommissionens henstilling til Rådet om tilladelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem EU og USA om beskyttelse af personlige data når disse videregives og behandles for at forebygge strafbare handlinger, herunder terrorisme, samt for at undersøge, opspore og forfølge sådanne forhold indenfor rammerne af politisamarbejdet og samarbejdet i straffesager

  Det indre marked og tjenesteydelser

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Domstolen og den Europæiske Centralbank: Fondene til opløsning af banker

  Handel

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning til ændring af forordning EF 732/2008 om anvendelse af en ordning af generelle toldpræferencer for tidsrummet 1.1. 2009 til 31.12.2011

  Revision og bekæmpelse af svig
  Finansiel programmering og budget

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: Mere eller mindre kontrol? Den rette ligevægt mellem administrative omkostninger til kontrol og risikoen for fejl

  Finansiel programmering og budget

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forodning til en finansforordning for den Europæiske Unions generelle budget (nyformulering)

  Klima

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Analyse af mulige optioner udover de 20% reduktioner af drivhusgasemissioner og evaluering af risikoen for kulstofudslip - Læs mere...

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen