Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

12/05/2010

Bruxelles - Endelig dagsorsen

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Forberedelse af G20 topmødet (Toronto, 26. - 27. juni 2010)

  Økonomiske og monetære anliggender

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Den Europæiske Centralbank, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Styrket samordning af de økonomiske politikker
  • Kommissionens beretning:Konvergensberetning for 2010 (udarbejdet i henhold til artikel 140, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde - TEUF)
  • Forslag til Rådets afgørelse om Estlands indførelse af euroen fra og med 1. januar 2011
  • Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) 974/98 om euroens indførelse i Estland
  • Kommissionens beretning: Bulgarien – beretning udarbejdet i henhold til TEUF, artikel 126, stk. 3
  • Kommissionens beretning: Cypern – beretning udarbejdet i henhold til TEUF, artikel 126, stk. 3
  • Kommissionens beretning: Danmark – beretning udarbejdet i henhold til TEUF, artikel 126, stk. 3
  • Kommissionens beretning: Finland – beretning udarbejdet i henhold til TEUF, artikel 126, stk. 3
  • Kommissionens beretning: Luxembourg – beretning udarbejdet i henhold til TEUF, artikel 126, stk. 3
  • Henstilling om en udtalelse fra Rådet om det opdaterede stabilitetsprogram for Cypern for perioden 2009 – 2013

  Finansiel programmering og budget

  • Orienterende debat: Forberedelse af budgetrevisionen og den næste flerårige finansielle ramme

  Udvidelse/europæisk naboskabspolitik

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og til Rådet: Status over den europæiske naboskabspolitik

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen