Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

04/05/2010

Bruxelles - Endelig dagsorden

  OBS: Mødet starter kl. 15:00!

  Konkurrence

  • Udkast til Kommissionens meddelelse: Retningslinier angående anvendelse af Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, artikel 101 på kategorier af horizontale samarbejdsaftaler
  • Udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, artikel 101, stk. 3, på kategorier af specialiseringsaftaler
  • Udkast til Kommissionens forordning om anvendelse af Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, artikel 101, stk. 3, på kategorier af forsknings- og udviklingsaftaler
  • Kommissionens afgørelse i en sag om anvendelse af Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, artikel 102 og EØS-traktatens artikel 54

  Transport

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Høring om fremtidens politik for de transeuropæiske net på transportområdet

  Økonomiske og monetære anliggender

  • Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om en styrkelse og uddybning af et finansielt tilsyn med Grækenland, samt en åbningsskrivelse til Grækenland om at iværksætte foransatltninger med henblik på en nedbringelse af de offentlige underskud, som findes nødvendigt for at afhjælpe det uforholdsmæssigt store underskud
  • Udstillelse af bemyndigelse om den rolle, Kommissionens skal indtage i medfør af euro-områdets medlemslandes finansielle hjælp til Grækenland

  Handel

  • Orienterende debat om handelsforhandlingerne indenfor WTO (Doha-rundens dagsorden for udvikling) og med landene i MERCOSUR

  Forskning, innovation og videnskab

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Fremskridtene og udviklingsperspektiverne for ITER projektet

  Forbindelser med tredjelande

  Diverse

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen