Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

27/04/2010

Bruxelles - Endelig dagsorden

  OBS: Mødet denne uge er på en tirsdag og starter kl. 8:00!

  Samordning af Kommissionens politikker
  Interinstitutionelle forbindelser

  • Kommissionens udtalelse i medfør af traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, artikel 48, stk. 3 om en afgørelse truffet af Det Europæiske Råd efter forslag fra Spaniens regering om en undersøgelse af traktatsændringerne angående Europa-Parlamentets sammensætning - Læs mere...

  Samordning af Kommissionens politikker

  • Henstilling med henblik på en henstilling fra Rådet om de store linier i medlemslandenes og EU's økonomiske politik: Første del af de integrerede retningslinier i "Europa2020" strategien - SEK(2010)488
  • Forslag til Rådets afgørelse om de store linier i medlemslandenes og EU's beskæftigelsespolitik: Anden del af de integrerede retningslinier i "Europa 2020" strategien - KOM(2010)193

  Uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom

  • Grønbog: frisættelse af kulturindustriens og de kreative erhvervs potentiale - KOM(2010)183

  Budget og finansiel programmering

  • Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet og Rådet: Den interinstitutionelles aftales funktion om budgetdisciplin og god finansiel forvaltning
  • Kommissionens budgetoverslag for 2011 (forberedelse af budgetforslaget 2011)

  Diverse

  • Følger for flytrafikken af askeskyen fra vulkanudbruddet på Island - Læs mere...
  • Grækenlands budgetsituation - udsigter til aktivering af støttemekanismen


  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen