Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/04/2010

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab/ Indre anliggender

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske- og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed for Europas borgere – handlingsplan til gennemførelse af Stockholmsprogrammet

  Konkurrence

  • Kommissionens udkast til forordning om anvendelse af Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde, artikel 101, stk. 3, på vertikale begrænsningskategorier og samordnet praksis
  • Kommissionens meddelelse: retningslinjer vedrørende vertikale begrænsninger

  Økonomiske og monetære anliggender

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om at tildele Den Europæiske Investeringsbank en EU-garanti i tilfælde af tab på lån og garantier, udstedt til projekter som gennemføres uden for EU
  • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om midtvejs-eftersynet på den Europæiske Investeringsbanks eksterne mandat

  Diverse

  • Kommende orienterende debatter
  • Grupper af kommissærer

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen