Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/03/2010

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU borgerskab

  • Forslag til Rådets afgørelse om tilladelse til et forstærket samarbejde om den gældende ret i skilmisse- og separationssager
  • Forslag til Rådets forordning om gennemførelse af et forstærket samarbejde om den gældende ret i skilmisse- og separationssager

  Konkurrence

  • Kommissionens forordningsforslag om anvendelse af TEUF's artikel 101, stk.3 på visse kategorier af aftaler, afgørelser og samordnet praksis indenfor forsikringsbranchen
  • Kommissionens meddelelse om anvendelsen af TEUF's artikel 101, stk.3, på visse kategorier af aftaler, afgørelser og samordnet praksis indenfor forsikringsbranchen

  Økonomiske og monetære anliggender

  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Luxembourg for 2009 -2014
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Østrig for 2009 -2013
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Malta for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Slovenien for 2009 -2013
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede konvergensprogram for Danmark for 2009 -2015
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede konvergensprogram for Ungarn for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede konvergensprogram for Letland for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede konvergensprogram for Litauen for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede konvergensprogram for Polen for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede konvergensprogram for Den Tjekkiske Republik for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede konvergensprogram for Rumænien for 2009 -2012

  Beskæftigelse, sociale anliggender og inklusion

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Revision af arbejdstidsdirektivet

  Indre anliggender

  • Henstilling fra Kommissionen til Rådet om bemyndigelse til at indlede forhandlinger vedrørende en aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om at give det amerikanske finansministerium finansielle betalingsmeddelelsesdata for at forebygge og bekæmpe terrorisme og finansiering af terrorisme
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om udnyttelse og sexuel mishandling af børn samt til bekæmpelse af børneporno og ophævelse af rammeafgørelse 2004/68/JAI

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen