Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

17/03/2010

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Koordinering af Kommissionens politikker, Udenrigsanliggender, Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU borgerskab samt Interinstitutionelle forbindelser

  • Forslag til Rådets afgørelse til at bemyndige Kommissionen til at forhandle EU's tiltrædelsesaftale til den Europæiske Menneskerettighedskonvention - Læs mere...

  Konkurrence

  • Kommissionens afgørelse i en sag om anvendelse af artikel 102 i traktaten om den Europæiske Unions funktionsmåde og EØS-traktatens artikel 54

  Økonomiske og monetære anliggender - Læs mere...

  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Tyskland for 2009 -2013
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Østrig for 2009 -2013
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Belgien for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Spanien for 2009 -2013
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Finland for 2009 -2013
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Frankrig for 2009 -2013
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Irland for 2009 -2014
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Italien for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Nederlandene for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede stabilitetsprogram for Slovakiet for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede konvergensprogram for Bulgarien for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede konvergensprogram for Estland for 2009 -2013
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede konvergensprogram for Sverige for 2009 -2012
  • Kommissionens henstilling om en udtalelse fra Rådet vedrørende det opdaterede konvergensprogram for Det Forenede Kongerige for 2009 -2010 og 2014-2015

  Forbindelser med tredjelande

  Diverse

  • Det økonomiske genopsving i forarbejdningsindustrien, byggeerhvervene og tjenesteydelsessektoren (opdatering februar/marts 2010)

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen