Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

11/03/2010

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik / de interne politikkers eksterne dimension
  Administration / menneskelige ressourcer
  Finansiel programmering og budget

  • Orienterende debat om EU-udenrigstjenesten
  • Udkast til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, for så vidt angår EU-udenrigstjenesten
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelig budget, for så vidt angår EU-udenrigstjenesten
  • Ændring af gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen, for så vidt angår EU-udenrigstjenesten

  Relationer med tredjelande

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen