Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

09/03/2010

Strasbourg - Endelig dagsorden

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af generelle regler og principper for medlemslandenes kontrol med Kommissionens gennemførelsesbeføjelser

  Retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om retten til tolkning og oversættelse i straffesager - Læs mere...

  Økonomiske og monetære anliggender

  • Kommissionens meddelelse til Rådet: Opfølgning på Rådets beslutning af 16. februar 2010 om at pålægge Grækenland at træffe foranstaltninger til den nedbringelse af underskuddet, som skønnes nødvendig for at rette op på situationen med et uforholdsmæssigt stort underskud

  Uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af en EU-aktion for det europæiske kulturarvsmærke - Læs mere...

  Klima

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: International klimapolitik efter København – hvordan genstarter vi en global indsats mod klimaforandringerne? - KOM(2010)86

  Forbindelser med tredjelande

  • 54. møde i FN's Kvindekommission (New York, den 1. marts 2010)
  • Besøg i Asien (Vietnam, Singapore og Indien 1.-4.3. 2010 )
  • Afslutning af de tekniske forhandlinger i forbindelse med forslaget til en frihandelsaftale mellem EU, Colombia og Peru
  • Besøg i Haiti og Den Dominikanske Republik (Port-au-Prince og San Domingo, 28. februar til 3. marts 2010)

  Diverse

  • Ekspertmøde om mulige retningslinjer for afledte finansielle instrumenter (Bruxelles, den 5. marts 2010)
  • Besøg i Frankrig og på Madeira efter det voldsomme uvejr, der ramte flere egne i EU i februar

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen