Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

03/03/2010

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Kommissionens meddelelse "Europa 2020": en strategi for intelligent og bæredygtig vækst for alle - KOM(2010)2020

  Budget og finansiel programmering

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning til ændring af Rådets forordning (EF, Euratom) 1605/2002 om finansforordningen gældende for De Europæiske Fællesskabers generelle budget
  • Forslag til Rådets forordning om fastsættelse af det flerårige finansielle rammeprogram for 2007-2013
  • Forslag til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om samarbejdet i budgetanliggender
  • Status over gennemførelse af budgettet den 31.12.2009

  Forbindelser med tredjelande

  • "T20" ministermødet (for turisme) – Johannesborg, Sydafrika 22. – 24. 2. 2010

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen