Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

28/10/2009

Bruxelles - endelig dagsorden

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet: Europæisk åbenhedsinitiativ: Etårsevaluering af EU's register over interesserepræsentanter - Læs mere...

  Erhvervs- og virksomhedspolitik

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet:
   Verdensomspændende miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) – Udfordringer og fremtidige etaper for den del, der vedrører rummet - Læs mere...

  Informationssamfundet og medier

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
   Digitalt overskud, kilde til sociale goder og økonomisk vækst - Læs mere...
  • Kommissionens henstilling om fremme af digitalt overskud i EU

  Miljø

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for lette erhvervskøretøjers emissioner inden for Fællesskabets integrerede tilgang til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette køretøjer - Læs mere...

  Økonomiske og monetære anliggender / landbrug og udvikling af landdistrikter

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Fødevareforsyningskæden i EU skal fungere bedre - KOM(2009)591

  Konkurrence

  • Forslag til Kommissionens forordning om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3 på forskellige kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen
  • Forslag til supplerende retningslinjer for vertikale begrænsninger i salgs- og reparationsaftaler om motorkøretøjer og distributionsaftaler om reservedele til motorkøretøjer

  Sundhed

  • Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske Udvalg og Regionsudvalget:
   Muligheder for dyrevelfærdsmærkning og etablering af et europæisk net af referencecentre for dyrebeskyttelse og dyrevelfærd - KOM(2009)584

  Regionalpolitik / beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling

  • Foreløbig rapport om opfølgning af handlingsplanen til styrkelse af Kommissionens tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger - Læs mere...

  Forbindelser med tredjelande

  • 4. møde i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC) (Washington, den 27. oktober 2009)
  • ASEM – Forum for udvikling af transporten mellem Asien og Europa (Vilnius, den 20. oktober 2009)
  • Ministermøde i Det Internationale Energiagentur (Paris, den 14.-15. oktober 2009)
  • 3. ministermøde i Carbon Sequestration Leadership Forum (London, den 13. oktober 2009)

  Diverse

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen