Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/10/2009

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Retlige anliggender, frihed og sikkerhed

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimums-standarder for de betingelser, tredielandsborgere og statsløse skal opfylde for at kunne påberåbe sig en international beskyttelse med henblik på at opnå denne (nyformulering) - Læs mere...

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimums-standarder for tildelings- og inddragelses-proceduren for international beskyttelse i medlemslandene (nyformulering) - Læs mere...

  Det indre marked og tjenesteydelser

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og den Europæiske Centralbank: Solide, effektive og sikre markeder for finansielle derivater - KOM(2009)563
  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Domstolen for de Europæiske Fællesskaber og den Europæiske Centralbank: en EU ramme for grænseoverskridende krisestyring i banksektoren - KOM(2009)561

  Sundhed/ Beskæftigelse, Sociale Anliggender og Ligestilling

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Solidaritet i sundhedsspørgsmål – mindre helbredsmæssig ulighed indenfor EU - KOM(2009)567

  Forbindelser med tredielande

  • Forberedelse af fjerde møde indenfor det transatlantiske økonomiske råd (TEC) (Washington 26. + 27.10. 2009)
  • 12. ministersammenkomst i det euro-arktiske råd om Barentshavet (Murmansk/Norge 15.10.2009)

  Diverse

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen