Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

22/07/2009

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Formandens beslutning om porteføljefordelingen blandt Kommissionens medlemmer

  • Indberetning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt opnået af Bulgarien i forbindelse med ledsagende foranstaltninger siden tiltrædelsen - KOM(2009)402

  • Indberetning fra Kommissionen til Europa-Parlamentets og Rådet om fremskridt opnået af Rumænien i forbindelse med ledsagende foranstaltninger siden tiltrædelsen- KOM(2009)401

  Forskning/Sundhed

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: et europæisk initiativ mod Alzheimers sygdom og andre former for demens - KOM(2009)380

  • Forslag til Rådets henstilling om foranstaltninger til bekæmpelse af neurodegenerative sygdomme, navnlig Alzheimers, gennem fælles planlægning af forskningsindsatsen - KOM(2009)379


  Konkurrence

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: fremtidens lovgivning vedrørende konkurrence i bilsektoren - KOM(2009)388

  • Et tilfælde af anvendelse af EF-traktatens artikel 86 (og 82)

  • Et tilfælde af anvendelse af EF-traktatens artikel 81

   

  Landbrug og udvikling af landdistrikterne

  • Kommissionens meddelelse til Rådet: Situationen på markedet for mælk i 2009 - KOM(2009)385

  Tendenser i medlemslandene

  • Informationsnote fra fru Wallström


  Forbindelser til tredjelande

  • Fremtidigt arbejde i det Transatlantiske Økonomiske Råd (TEC)

  • Situationen i Mauretanien: virkningerne af gennemførelsen af partnerskabsaftalen indenfor fiskeriet

  • Besøg i Serbien (Beograd 12. og 13. juli 2009)

  Diverse

  • Den økonomiske krises virkning på nøglesektorer i Europas økonomi: situationen i sektoren for fremstillingsvirksomhed og indenfor byggesektoren

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen