Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/09/2009

Bruxelles - Enndelig dagsorden

  Erhvervs- og virksomhedspolitik

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Ny vurdering af fællesskabets innovationspolitik i en verden i forandring - KOM(2008)442

  Retlige anliggender, frihed og sikkerhed

  • Meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om etablering af et fælles-europæisk program for genbosættelse - KOM(2009)447
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelsen 573/2007/EF vedrørende oprettelsen af en Europæisk Flygtningefonds for perioden 2008-2013 indenfor rammerne af det generelle program under navnet "Solidaritet og forvaltning af migrationsstrømme". Rådets afgørelse 2004/904/EF foreslås ophævet - KOM(2009)456

  Budget

  • Ændringsskrivelse nr. 1 til det foreløbige budgetforslag for 2010 – udgiftsstatus pr. sektion

  Tendenser i medlemslandene

  Forbindelser til tredjelande

  Diverse

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen