Sti

Dagsorden for Kommissionen møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

10/09/2009

Bruxelles - Endelig dagsordenen

  Retlige anliggender, frihed og sikkerhed

  • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelsen af EURODAC systemet til sammenligning af fingeraftryk med henblik på en effektiv anvendelse af forordning ……/…/EF. Herved etableres kriterier og mekanismer til afgørelse af medlemslandet ansvarligt for behandlingen af en anmodning fra en tredielandsborger eller statsløs person, som anmoder om international beskyttelse i et medlemsland (nyformulering) - Læs mere...
  • Forslag til Rådets beslutning om anmodninger fra medlemslandenes kriminalpoliti og EUROPOL om sammenligning med EURODAC-data i forbindelse med strafferetssager- Læs mere...

   

  Miljø

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:Øget finansiering af den internationale kamp mod klimaforandringen – europæiske retningslinjer med henblik på Københavnsaftalen - Læs mere...


  Forbindelser til tredjelande

  • G-20: finansministrenes og nationalbankdirektørernes møde (London, 4. og 5. 9. 2009)
  • Besøg i den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (Skopje, 3. og 4. 9. 2009)
  • Besøg i Bosnien-Herzegovina og i republikken Serbien (Beograd, Sarajevo og Mostar 29.8-1.9. 2009)
  • WTO ministermøde (New Delhi, 3.og 4. 9. 2009)

   

  Diverse

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen