Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

02/07/2009

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Retlige anliggender, frihed og sikkerhed

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Retningslinjer for en bedre gennemførelse og anvendelse af direktiv 2004/38/EF om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område. Læs mere...

  Økonomiske og monetære anliggender

  • Budgetovervågning - Letland

  Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om at oprette en europæisk mikrofinansieringsfacilitet til fordel for beskæftigelsen og social integration (mikrofinansieringsfaciliteten Progress). Læs mere...

  Forbrugerbeskyttelse

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Gennemførelse af den gældende fællesskabsret på forbrugerbeskyttelsesområdet. Læs mere...

  Forbindelser til tredjelande

  • G8-udenrigsministermøde (Trieste, den 25. og 26. juni 2009)
  • Uformelt OSCE-udenrigsministermøde (Korfu, den 27. og 28. juni 2009)

  Diverse

  • Mellemfristet finansiel bistand fra EU til Letland

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen