Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

03/06/2009

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: En sammenfatning af Kommissionens resultater på managementområdet i 2008

  Beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og ligestilling

  • Meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – En fælles indsats for beskæftigelsen - KOM(2009)257

  Maritime anliggender og fiskeri

  • Forslag til Kommissionens forordning om indførelse af nødforanstaltninger gældende for notfartøjer under [ ], [ ], [ ] flag eller indregistreret i [ ], [ ], [ ], der fanger almindelig tun øst for 45° V i Atlanterhavet og i Middelhavet

  Tendenser i medlemslandene

  • Skriftlig og mundtlig meddelelse fra kommissær Margot Wallström

  Forbindelser til tredjelande

  • Besøg i Brasilien (Brasilia og Sao Paulo) den 17.-19. maj 2009

  • Besøg i Kina (Shanghai og Beijing) den 18.-22. maj 2009

  • Besøg i Rusland (Moskva) den 27.-28. maj 2009

  Diverse

  • Status over handlingsprogrammet for reduktion af administrative byrder i Den Europæiske Union

  • Hvordan har automobilsektoren i EU det?

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen