Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

29/04/2009

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Budget

  •  Foreløbigt budgetforslag for de europæiske Fællesskaber for året 2010


  Økonomiske og finansielle anliggender / beskæftigelse, sociale anliggender og ligestilling

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomisk og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Reaktion på virkningen af befolkningens aldring i EU KOM(2009)180

   

  Det Indre Marked og Tjenesteydelser 

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og til Rådet - Detailinvesteringsprodukter KOM(2009)204

   

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternative investeringsfondsforvaltere og ændring af direktiverne 2004/39/EF og 2009/…/EF KOM(2009)207

   

  • Kommissionens ledsagende meddelelse til:

  - Kommissionens henstilling om komplettering af henstillingerne 2004/913/EF og 2005/162/EF om direktørlønninger i børsnoterede selskaber KOM(2009)211

  - Kommissionens henstilling om lønpolitikken i finanssektoren KOM(2009)211

   

  Tendenser i medlemslandene

  • Informationsnote og evtl. mundtlig fremlæggelse 

   

  Forbindelser til tredjelande

  • Verdensbankens og Valutafondens forårsmøder samt finansministrenes møder i G7 og G20 (Washington 24. og 25. april 2009)

   

  • Besøg i Tyrkiet (Istanbul 5. og 6. april 2009)

   

  • Landbrugsministrenes møde i G8 (Treviso 18.-20. april 2009)

   

  Diverse 

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen