Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

21/04/2009

Strasbourg - Endelig dagsorden

  Retlige anliggender, frihed og sikkerhed

  • Grønbog om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område KOM(2009)175


  • Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om anvendelsen af Rådets forordning (EF) nr. 44/2001 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område KOM(2009)174


  Økonomi og finans

  • Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om gensidig bistand til Rumænien og forslag til Rådets afgørelse om mellemfristet finansiel bistand til Rumænien


  Landbrug og udvikling af landdistrikter
   

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske og Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Bedre målretning af støtten til landmænd i områder med naturbetingede handicap - KOM(2009)161


  Forbindelser til tredjelande

  • Situationen i Republikken Moldavien


  • Durban II konferencen "Sammen imod racisme: værdighed og retfærdighed for alle"  (Geneve, 20-24 . 4. 09)


  • Donorkonferencen for Pakistan (Tokyo 17.4.)

  • Besøg i Etiopien, Kenya og Zambia (2. -11. 4.)


  Diverse

  • Illegal indvandring

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen