Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

08/04/2009

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Erhvervs- og virksomhedspolitik/Budget

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om bekæmpelse af betalingsforsinkelser i forbindelse med handelstransaktioner (nyformulering af direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000)

  • Meddelelse til Kommissionen – rationalisering af betalingsregler og hurtigere budgetafvikling som bidrag til et økonomisk genopsving

  Økonomi og finans

  • Forslag til ændring af Rådets forordning 332/2002 EF af 18. februar 2002 om oprettelsen af en støttemekanisme for medlemslandes betalingsbalancer på mellemlang sigt


  Maritime anliggender og fiskeri
   

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet og til Rådet: Bæredygtig fremtid for akvakultur – nye impulser i strategien til udvikling af bæredygtig akvakultur i EU - Læs mere...

  Udvikling og forbindelser med landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet

  • Meddelelse til Europa-Parlamentet, til Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og til Regionsudvalget: Hjælp til udviklingslandenes overvindelse af krisen - Læs mere...

  Tendenser i medlemslandene

  Forbindelser til tredjelande

  • Uformelt topmøde mellem EU's stats- og regeringsledere og USA's præsident i Prag den 5. april 2009

  • Leonard Orbans besøg i Kina (Beijing og Shanghai) den 25. marts til den 1. april 2009

  Diverse

  • Situationen i Italien efter jordskælvet i Abruzzo natten mellem den 5. og 6. april 2009

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen