Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/03/2009

Strasbourg - Endelig dagsorden

  Økonomi og finans - Læs mere...

  • Henstilling med henblik på Rådets udtalelse i henhold til artikel 5, stk. 3, i Rådets forordning (EF) nr. 1466/97 om Cyperns opdaterede stabilitetsprogram 2008-2012

   Budgetovervågning - anvendelse af EF-traktatens artikel 104 på Spanien

  • Kommissionens udtalelse om et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien

  • Kommissionens henstilling til Rådet om et uforholdsmæssigt stort underskud i Spanien

  • Kommissionens henstilling til Rådet om en henstilling fra Rådet til Spanien om at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud til ophør

   Budgetovervågning - anvendelse af EF-traktatens artikel 104 på Frankrig

  • Kommissionens udtalelse om et uforholdsmæssigt stort underskud i Frankrig

  • Kommissionens henstilling til Rådet om et uforholdsmæssigt stort underskud i Frankrig

  • Kommissionens henstilling til Rådet om en henstilling fra Rådet til Frankrig om at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud til ophør

   Budgetovervågning - anvendelse af EF-traktatens artikel 104 på Grækenland

  • Kommissionens udtalelse om et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland

  • Kommissionens henstilling til Rådet om et uforholdsmæssigt stort underskud i Grækenland

  • Kommissionens henstilling til Rådet om en henstilling fra Rådet til Grækenland om at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud til ophør

   Budgetovervågning - anvendelse af EF-traktatens artikel 104 på Irland

  • Kommissionens udtalelse om et uforholdsmæssigt stort underskud i Irland

  • Kommissionens henstilling til Rådet om et uforholdsmæssigt stort underskud i Irland

  • Kommissionens henstilling til Rådet om en henstilling fra Rådet til Irland om at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud til ophør

   Budgetovervågning - anvendelse af EF-traktatens artikel 104 på Det Forenede Kongerige

  • Kommissionens henstilling til Rådet om en henstilling fra Rådet til Det Forenede Kongerige om at bringe situationen med et uforholdsmæssigt stort offentligt underskud til ophør

  • Kommissionens henstilling om Rådets afgørelse i henhold til traktatens artikel 104, stk. 8 for at fastslå, om de foranstaltninger iværksat af Det Forenede Kongerige som reaktion på Rådets henstilling af 8. juli 2008 i henhold til traktatens artikel 104, stk 7, har haft en effekt

  • Budgetovervågning - anvendelse af EF-traktatens artikel 104 på Malta

  Konkurrence

  • Kommissionens beretning til Europa-Parlamentet og til Rådet om virkningen af forordning (EF) nr. 358/2003 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler, beslutninger og samstemmende praksis i forsikringssektoren (evaluering af forordningen om fritagelse af statsstøtte i forsikringssektoren)

  Konkurrence/Det Indre Marked

  • Udkast til Kommissionens og Den Europæiske Centralbanks fælles erklæring til opklaring af visse principper til støtte for en fremtidig økonomisk model for automatisk opkrævning af SEPA

  Tendenser i medlemslandene

  Forbindelser til tredjelande

  • Fælles EU-Ukraine konference om internationale investeringer som bidrag til modernisering af Ukraines transitgasledninger

  Diverse

  • Finanskrisens følger for Rumænien – mulig EU støtte til betalingsbalancen

  • Situationen i Ungarn og Den Tjekkiske Republik

  • Topmødet mellem arbejdsmarkedets tre parter

  • Gruppen på højt niveau: konklusioner om landbrugs- og fødevareindsutriens konkurrenceevne

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen