Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/02/2009

Bruxelles - Endelig dagsorden

   

  Koordinering af Kommissionens politikker

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Den politiske strategi for året 2010

  Retlige anliggender, frihed og sikkerhed

  •  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelsen af et europæisk asylstøttekontor
  •  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse til ændring af afgørelse 573/2007 EF om oprettelse af en europæisk flygtningefond for perioden 2008-2013, her om ophævelsen af finansieringen af visse fælles foranstaltninger og ændringen af grænsen for deres finansierin

  Økonomiske og finansielle anliggender

  Kommissionens henstillinger vedrørende opdaterede stabilitetsprogrammer:

  •  om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF) , artikel 5, stk. 3, om det opdaterede stabilitetsprogram for Tyskland (2008-2012)
  •  om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 5, stk. 3,om det opdaterede stabilitetsprogram for Spanien (2008-2011)
  •  om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 5, stk. 3, om det opdaterede stabilitetsprogram for Finland (2008-2012)
  •  om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 5, stk. 3, om det opdaterede konvergensprogram for Frankrig (2008-2012)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 5, stk. 3, om det opdaterede stabilitetsprogram for Grækenland (2008-2011)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 5, stk. 3, om det opdaterede stabilitetsprogram for Irland (2008-2013)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 5, stk. 3, om det opdaterede stabilitetsprogram for Malta (2008-2011)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 5, stk. 3, om det opdaterede stabilitetsprogram for Nederlandene (2008-2011)

  Henstillinger vedrørende opdaterede konvergensprogrammer

  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 9, stk. 3, om det opdaterede konvergensprogram for Bulgarien (2008-2011)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 9, stk. 3, om det opdaterede konvergensprogram for Danmark (2008-2015)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 9, stk. 3, om det opdaterede konvergensprogram for Estland (2008 -2012)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 9, stk. 3, om det opdaterede konvergensprogram for Ungarn (2008 – 2011)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 9, stk. 3, om det opdaterede konvergensprogram for Letland ( 2008-2011)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 9, stk. 3, om det opdaterede konvergensprogram for Polen (2008-2011)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 9, stk. 3, om det opdaterede konvergensprogram for Den Tjekkiske Republik (2008-2011)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 9, stk. 3, om det opdaterede konvergensprogram for Det Forenede Kongerige (2008/09 – 2013/14)
  • om en udtalelse fra Rådet i medfør af Rådets forordning 1466/97 (EF), artikel 9, stk. 3, om det opdaterede konvergensprogram for Sverige (2008-2011)

  Beretninger om budgetsituationen

  • Beretning i medfør af EF traktatens artikel 104, stk. 3 om budgetsituationen i Spanien
  • Beretning i medfør af EF traktatens artikel 104, stk. 3 om budgetsituationen i Frankrig
  • Beretning i medfør af EF traktatens artikel 104, stk. 3 om budgetsituationen i Grækenland
  • Beretning i medfør af EF traktatens artikel 104, stk. 3 om budgetsituationen i Irland
  • Beretning i medfør af EF traktatens artikel 104, stk. 3 om budgetsituationen i Letland
  • Beretning i mefør af EF traktatens artikel 104, stk. 3 om budgetsituationen i Malta

  Tendenser i medlemslandene

  • Informationsnote fra fru Wallström

  Forbindelser med tredjelande

  • G7 finansministermøde (Rom 13. og 14. februar 2009)
  • Situationen i Serbien
  • Besøg i Libyen og status i forhandlinger om en rammeaftale EU/Libye

  Diverse

  • Samtaler om en løsning på Cypern-problemet

   

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen