Sti

Dagsorden for Kommissionens møde
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

21/01/2009

Bruxelles - Endelig dagsorden

  Transport

  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Strategiske målsætninger og henstillinger om EU's søtransportpolitik frem til 2018 - Læs mere...
  • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – Kommunikations- og handlingsplan om etablering af et europæisk søtransportområde uden forhindringer - Læs mere...
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om meldeformaliteter for skibe ved ankomst til eller afgang fra havne i medlemslandene og som ophæver direktiv 2002/6/EF - Læs mere...

  Miljø

  • Orienterende debat om klimaforandringen

  Tendenser i medlemslandene

  Forbindelser til tredjelande

  • Striden mellem Ukraine og Rusland om gasleverancerne - Mundtlig meddelelse ved formanden og hr Piebalgs
  • Situationen i Mellemøsten
  • Ministerkonference om miljø og energi indenfor transportsektoren på verdensplan (Tokyo, 15. og 16.1 2009)
  • Rammeprogram om EUs stigende finansstøtte til Georgien i tidsrummet 2008-2010, besøg i Georgien, Armenien og Aserbajdsjan (19-21.1.2009)
  • Konference om oprettelsen af det internationale agentur fro vedvarende energi (IRENA) (Bonn, 26. og 27.1. 2009

  Diverse

  • Uformelt europæisk ministermøde om situationen i automobilbranchen (Bruxelles, 16.1. 2009).
  • Økonomiske skøn (januar 2009)

   

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen