Sti

Den Europæiske Globaliseringsfond betaler knap 10 mio. kr. til de tidligere ansatte i Flextronics i Danmark
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

22/03/2013

Foto©Comstock/Thinkstock

Foto©Comstock/Thinkstock

Med de 10 mio. kr hjælpes 616 tidligere arbejdstagere hos Flextronics Denmark, som er en producent af printkort. Afskedigelserne er en direkte konsekvens af de gennemgri­bende strukturændringer i verdenshandelsmønstrene, hvor anlæg til produktion af elek­tronisk udstyr flyttes til Asien.

  I dette tilfælde besluttede Flextronics-hovedkvarteret i Singapore at lukke den danske dattervirksomhed.

  For yderligere oplysninger om de fore­slåede foranstaltninger, der skal hjælpe de afskedigede arbejdstagere - Klik her...

  Baggrund:

  Siden EGF begyndte sit virke i 2007 har der været 105 ansøgninger. Der er blevet anmodet om ca. 454 mio. EUR til ca. 94 500 arbejdstagere. Et stadigt stigende antal medlemsstater indsender EGF-ansøgninger for at hjælpe afskedigede arbejdstagere inden for en række sektorer.

  En mere åben handel med resten af verden fører til overordnede fordele for vækst og beskæftigelse, men det kan også medføre jobtab, især i sårbare sektorer, og det kan ramme arbejdstagere med ringe kvalifikationer. Derfor foreslog formanden for Kommissionen, José Manuel Barroso, at etablere en fond, der skal hjælpe med tilpasningen til konsekvenserne af globaliseringen. EGF blev etableret ved udgangen af 2006, og formålet var, at de mange som drager fordel af åbenheden, skal udvise solidaritet med de få, som står over for det pludselige chok, som det er at miste sit job. I juni 2009 blev EGF-bestemmelserne revideret for at styrke EGF's rolle som et tidligt interventionsredskab, der er en del af Europas svar på den finansielle og økonomiske krise. Den reviderede EGF-forordning trådte i kraft den 2. juli 2009 og fandt anvendelse på alle ansøgninger, som blev modtaget fra 1. maj 2009 til 31. december 2011. Da der ikke er opnået enighed i Rådet, kunne EGF's kriseværktøj ikke forlænges til efter 2011.

  Med udgangspunkt i erfaringen med EGF siden 2007 og dens merværdi for de arbejdstagere, der fik hjælp, og for de berørte regioner har Kommissionen foreslået at opretholde fonden også i den flerårige finansielle ramme 2014-2020 og samtidig forbedre dens virke. Det omfatter afskedigelser som følge af den økonomiske krise og nye kategorier af arbejdstagere, f.eks. midlertidige arbejdstagere og selvstændige. Forslaget er blevet vedtaget af Rådet og er nu til drøftelse i Europa-Parlamentet.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 06/01/2014  |Til toppen