Sti

Ungdomsbeskæftigelse i EU
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

12/03/2013

Foto©istockphoto/Thinkstock

Foto©istockphoto/Thinkstock

Europa har fremlagt sit forslag til regler for, hvorledes de midler fra EU’s strukturfonde, som skal tildeles ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, bedst kan bruges af medlemsstaterne i kampen mod ungdomsarbejdsløsheden.
Initiativet har et budget på 45 mia. kr. for perioden 2014-2020. Formålet er at styrke og fremskynde de tiltag, som var skitseret ungdomsbeskæftigelsespakken fra december 2012, i de regioner, hvor ungdomsarbejdsløsheden er over 25 %.

  Baggrund

  Navnlig unge er blevet hårdt ramt af den økonomiske krise. I januar 2013 var ungdomsarbejdsløsheden i EU på 23,6 % og således mere end dobbelt så høj som arbejdsløsheden blandt voksne. Der er 7,5 mio. unge europæere (15-24 år), der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse i EU. Visse regioner er i særlig grad ramt af ungdomsarbejdsløshed. Dette er ikke blot et problem for de berørte enkeltpersoner, men udgør også en alvorlig trussel mod den sociale samhørighed i EU og risikerer at få langsigtede negative virkninger for Europas økonomiske potentiale og konkurrenceevne.

  For at løse problemerne vedrørende den uacceptabelt høje ungdomsarbejdsløshed vedtog Kommissionen ungdomsbeskæftigelsespakken den 5. december 2012. Den omfatter et forslag til Rådets henstilling om oprettelse af en ungdomsgaranti, iværksætter en anden fase af høringen af arbejdsmarkedets parter om en kvalitetsramme for praktikophold, bekendtgør en europæisk alliance for lærlingeuddannelser og skitserer, hvordan man kan mindske hindringerne for unges mobilitet.

  Jobskabelse for unge er en central målsætning under samhørighedspolitikken, som støttes under både Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Den Europæiske Socialfond. Det Europæiske Råd besluttede på sit møde den 7.-8. februar 2013 at gå et skridt videre i bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløsheden og fremsatte forslag om ungdomsbeskæftigelsesinitiativet.

   

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 06/01/2014  |Til toppen