Sti

Beskæftigelsespakken 2012
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

18/04/2012

Foto©Comstock/Thinkstock

Foto©Comstock/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget en en beskæftigelsespakke, som afdækker mulighederne for at skabe nye arbejdspladser (herunder grønne arbejdspladser, arbejdspladser inden for sundhed og pleje samt i ikt-sektoren) og viser, hvordan EU-midler kan anvendes til at investere i menneskelig kapital på lang sigt.

  Pakken skaber også grundlag for en udvikling frem mod et egentligt europæisk arbejdsmarked, hvor arbejdstagerne frit kan bevæge sig mellem jobs og karrierer rundt i Europa. Endvidere skal beskæftigelsespakken styrke beskæftigelsespolitikkens rolle i den økonomisk styring i Europa og forsøge at inddrage arbejdsmarkedets parter yderligere i EU's beslutningsproces.

  Der er i dag 23 millioner arbejdsløse i Europa. Krisen har vist, at der fortsat er et misforhold mellem udbudte og efterspurgte kompetencer og deres lokalisering, og de negative udsigter for 2012 gør det vanskeligt at løfte de beskæftigelsesmæssige udfordringer på kort sigt. Det Europæiske Råd opfordrede i marts til en resolut indsats på dette område, og medlemsstaterne blev anmodet om snarest at opstille nationale jobplaner.

  Mere:

  EU's beskæftigelsespakke er et sæt politiske henstillinger fra Kommissionen til nationale regeringer med et klart fokus på jobskabelse og bedre beskæftigelsespolitikker.

  BAGGRUND

  • Det er en stor udfordring for EU at skabe job og på samme tid kæmpe for at komme ud af den sværeste økonomiske krise siden anden verdenskrig. Prognoserne tyder på en svag vækst forude med udsigter til en lille beskæftigelsesmæssig genopretning, der forventes at gå i stå i 2012.
  • Arbejdsløsheden i EU er steget igen siden foråret 2011 og har nået nye historiske højder på 10,1 % (10,7 % i euroområdet). Over 40 % af de arbejdsløse har ledt efter arbejde i over et år, og over 22 % af de unge i EU er arbejdsløse.
  • Der er behov for en sammenhængende og koordineret tilgang til beskæftigelsespolitikken.

  HVAD BESTÅR BESKÆFTIGELSESPAKKEN AF?

  • Pakken tilskynder til jobskabelse ved at fremme efterspørgslen efter arbejdskraft, iværksætteri og selvstændig beskæftigelse, omdanne uformelt eller sort arbejde til rigtige job og sørge for lønninger, der sikrer konkurrenceevnen og giver indkomstgaranti.
  • Bedre udnyttelse af mulighederne for jobskabelse i vigtige erhvervssektorer som den grønne økonomi, sundheds- og socialsektoren og den digitale økonomi. Det vil omfatte en offentlig høring om personlige tjenesteydelser og tjenesteydelser i hjemmet (fra børnepasning eller langvarig pleje til madlavning og rengøring).
  • EU-støtte til jobskabelse via Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen.
  • Reformer af arbejdsmarkedet for at lette overgange på arbejdsmarkedet, bekæmpe segmentering af arbejdsmarkedet, foregribe økonomisk omstrukturering, udvikle livslang læring og skabe muligheder for unge.
  • Investering i kvalifikationer og foregribelse af behovene på arbejdsmarkedet (herunder en offentlig høring om behovet for EU-retningslinjer for praktikophold af kvalitet)
  • Pakken skal fjerne de hindringer, der afskrækker folk fra at søge arbejde i et andet EU-land
  • Forbedrede ordninger til at matche job og jobsøgende.
  • Forbedret koordinering og overvågning af beskæftigelsespolitikken i EU.
  • Øget deltagelse fra arbejdsgiver- og arbejdstagergrupper i udformningen af beskæftigelsespolitikken i Europa.

  HVEM VIL FORSLAGET GAVNE OG HVORDAN?

  • Jobsøgende – flere muligheder for uddannelse og beskæftigelse
  • Beskæftigede – tiltag skal hjælpe dem med at holde sig opdaterede på et arbejdsmarked i forandring
  • Arbejdsgivere – støtte til at skabe nye job og hjælp til strukturændringer
  • Medlemslandene – støtte til politikker og samordning  

  HVORFOR PÅ EU-PLAN?

  • Krisen har vist, at de europæiske økonomier i høj grad er indbyrdes afhængige. Kun med en koordineret indsats har vi en reel chance for at sikre afgørende og varig jobskabelse.

  HVORNÅR TRÆDER FORSLAGET I KRAFT?

  • Straks – en resultattavle skal følge resultaterne fra begyndelsen af 2013.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 27/04/2012  |Til toppen