Sti

Udstationering af arbejdstagere og rette til at strejke
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

21/03/2012

Foto©creatas/Thinkstock

Foto©creatas/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget to nye forslag vedrørende retten til at gennemføre faglige aktioner i forbindelse med etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser samt om  udstationering af arbejdstagere:
For at få det indre marked i EU til at fungere bedre for arbejdstagere og virksomheder foreslår Kommissionen nye regler for at øge beskyttelsen af arbejdstagere, der er midlertidigt udstationeret i udlandet. Beskyttelse af arbejdstagerne og loyal konkurrenceer de to sider af samme mønt - EU's indre marked - men der er tegn på, at mindstekravene til ansættelses- og arbejdsvilkår ofte ikke overholdes for de ca. en million udstationerede arbejdstagere i EU.

  For at løse de specifikke problemer med omgåelse af reglerne, hvor arbejdstagerne ikke kan udnytte deres rettigheder fuldt ud i forbindelse med f.eks. løn eller feriedage, særlig i bygge- og anlæg ssektoren , har Kommissionen fremsat konkrete, praktiske forslag som led i et håndhævelsesdirektiv for at øge overvågning en og efterlevelsen og for at forbedre den måde, hvorpå de eksisterende regler for udstationerede arbejdstagere anvendes i praksis. Dette skal sikre fælles spilleregler for de involverede virksomheder, og at virksomheder, der ikke følger reglerne, sættes ud af spillet. For at sende et stærkt signal om, at arbejdstagernes rettigheder og deres frihed til at strejke er ligestillet med den frie udveksling af tjenesteydelser, har Kommissionen også fremsat forslag til en ny forordning, hvori den har indarbejdet eksisterende retspraksis. Det gælder især ved levering af tjenesteydelser på tværs af grænserne gennem udstationering af arbejdstagere. Det overordnede mål for begge forslag er at skabe flere kvalitetsjob og øge konkurrenceevnen i EU ved at opdatere og forbedre den måde, det indre marked fungerer på, og samtidig sikre arbejdstagernes rettigheder.


  Baggrund

  Det foreslåede håndhævelsesdirektiv har til formål at forbedre den praktiske anvendelse af direktivet om udstationering af arbejdstagere fra 1996 uden at ændre direktivets bestemmelser. Håndhævelsesdirektivet vil bl.a.:

  • opstille mere ambitiøse normer for oplysning af arbejdstagere og virksomheder om deres rettigheder og forpligtelser
  • fastlægge klare regler for samarbejdet mellem de nationale myndigheder med ansvar for udstationering
  • give mulighed for en forbedret gennemførelse og overvågning af begrebet udstationering for at undgå et voksende antal postkassevirksomheder, der benytter sig af udstationering med det formål at omgå beskæftigelsesreglerne
  • afgrænse de nationale myndigheders tilsyn og ansvar
  • forbedre håndhævelsen af arbejdstagernes rettigheder, f.eks. ved indførelse af solidarisk hæftelse i bygge- og anlægssektoren for udstationerede arbejdstageres lønninger og ved bedre klagebehandling.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 21/03/2012  |Til toppen