Sti

Nyt initiativ mod ungdomsarbejdløsheden: bedre muligheder for unge
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

20/12/2011

Foto©istockphoto/Thinkstock

Foto©istockphoto/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget et initiativ for unge, som skal forbedre de unges beskæftigelsesmuligheder, især når det gælder deres første job samt praktik- og lærepladser.

  Med henvisning til at 1 ud af 5 unge står uden arbejde opfordrede José Manuel Barroso i sin tale om Unionens tilstand 2011 medlemsstaterne til gå sammen med erhvervslivet, arbejdsmarkedets parter og EU om et initiativ for at forbedre de unges erhvervsmuligheder.
  Kommissionens forslag til initiativet til fordel for unge skal fokusere på følgende:
  • tilbageslusning i uddannelsessystemet eller i praktikordninger af unge, der ikke er i skolegang, under uddannelse eller har et arbejde, og som kun har folkeskolebaggrund
  • støtte til jobsøgende unge med afgangseksamenKommissionen fremlægger en række initiativer, som skal bistå medlemsstaterne med at tackle ungdomsarbejdsløsheden, især via Den europæiske Socialfond, men også gennem direkte finansiering af foranstaltninger for unge, som fremmer mobilitet, praktikordninger, indtrædelse på arbejdsmarkedet og uformel uddannelse.

  Baggrund:

  • Selv om EU og medlemslandene gør, hvad de kan, ser beskæftigelsesudsigterne for unge i EU ikke for lyse ud. En femtedel af de unge under 25, der gerne vil i arbejde, kan ikke finde et job. 7,5 millioner af de unge mellem 15 og 24 år er hverken i arbejde eller uddannelse.
  • Det vil Europa-Kommissionen gøre noget ved og foreslår derfor i samarbejde med EU-landene et initiativ, der skal give de unge bedre muligheder.

  HVAD ER FORMÅLET MED INITIATIVET?

  • At hjælpe ledige unge, der er gået ud af skolen uden at have taget en erhvervs- eller gymnasieuddannelse, med at komme tilbage på skolebænken, så de kan få de færdigheder, der skal til for at komme i arbejde.
  • At give unge, der har et eksamensbevis, men som ikke kan finde et job, deres første erhvervserfaring.

  HVORFOR PÅ EU-PLAN?

  • EU kan støtte de nationale  myndigheder finansielt og politisk med at finde job og andre erhvervsmuligheder til unge med behov for det.

  HVAD ER NYT?

  • Et partnerskab mellem Kommissionen, nationale myndigheder, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet kan sammen med mere målrettet EU-støtte hjælpe unge i arbejde.
  • Mindst 5 000 unge kan gennem ordningen "Dit første EURES-job" få hjælp til at finde et job i et andet EU-land.
  • EU-landene vil indføre nye ordninger, der skal sikre, at unge enten er i arbejde eller uddannelse inden for fire måneder efter endt skolegang.
  • Kommissionen vil fastlægge en ramme for praktikophold af høj kvalitet i hele EU for at sikre bedre information om, hvilke muligheder der findes i EU, hvordan man opnår et ophold, og hvad man kan få ud af det som praktikant.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 20/12/2011  |Til toppen