Sti

Integration af romaer
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

05/04/2011

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Foto©iStockphoto/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget et forslag til en EU-ramme for medlemsstaternes integrering af romaer. EU-rammen er tænkt som en støtte til de nationale politikker vedrørende romaer og skal bidrage til at mobilisere EU-midler til understøttelse af integrationsbestræbelserne.

  De 10-12 mio. romaer i Europa bliver stadigvæk diskrimineret, udstødt og kan ikke udøve deres rettigheder, mens myndighederne mister indtægter og øget produktivitet, fordi potentielle talenter ikke bliver udnyttet.

  Det er nødvendigt med en bedre økonomisk og social integration af romaerne, men for at det kan ske på en effektiv måde, er der behov for en fælles indsats på alle niveauer for at tage fat på de mange årsager til udstødelsen.

  Kommissionen har derfor fremlagt en EU-ramme for de nationale strategier for integration af romaer. EU-rammen skal være vejledende for de nationale politikker vedrørende romaer og bidrage til at mobilisere disponible midler på EU-plan til støtte for indsatsen for inklusion.

  Inden for rammen fokuseres der på fire søjler: adgang til uddannelse, job, sundhed og bolig. Medlemsstaterne skal fastsætte nationale mål for integrationen af romaer i forhold til antallet af romaer på deres område og afhængig af deres udgangspunkt.

  Baggrund

  Romaerne, der er det største etniske mindretal i Europa, har været en del af Europa i århundreder, men de støder ofte på fordomme, intolerance, diskrimination og udstødelse.

  Mange af de områder, hvor romaernes integration skal forbedres, f.eks. på områderne uddannelse, beskæftigelse, sundhed og bolig, henhører hovedsageligt under de nationale eller regionale myndigheders ansvar. EU har dog en vigtig rolle at spille med at koordinere medlemsstaternes indsats og hjælpe med finansielle redskaber.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 06/04/2011  |Til toppen