Sti

På vej mod fuld beskæftigelse
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

23/11/2010

Foto©Bananastock/Thinkstock

Foto©Bananastock/Thinkstock

Kommissionen har vedtaget det nye 2020-flagskibsinitiativ "En dagsorden for nye kvalifikationer til nye job: et europæisk bidrag til fremme af fuld beskæftigelse". Initiativet er Kommissionens bidrag til at få erhvervsfrekvensen for kvinder og for dem i aldersgruppen 20-64 år op på 75 % inden 2020. Initiativet vil omfatte forslag til en række konkrete aktioner, hvor man sætter ind på 4 hovedområder: det europæiske arbejdsmarked skal fungere bedre, arbejdstagerne skal udstyres med de rette kvalifikationer, jobkvaliteten og arbejdsvilkårene skal forbedres, og beskæftigelsen skal øges.

  Kommissionen understreger betydningen af at fremskynde reformer på arbejdsmarkedet for at forbedre fleksibilitet og sikkerhed gennem f.eks. "åbne og selvstændige" kontrakter, som kan erstatte forskellige modeller for midlertidige og permanente kontrakter. Blandt konkrete aktioner, som skal tilføre arbejdstagere de rigtige færdigheder, vil Kommissionen foreslå, at der opstilles et "panorama over færdigheder" i EU. Den foreslår også, at man udvikler en delt platform - en europæisk referenceramme for kvalifikationer, kompetencer og erhverv for at knytte beskæftigelse, uddannelse og faglig uddannelse nærmere sammen. I forbindelse med initiativet understreges det endnu engang, at det er nødvendigt at revidere de juridiske rammer omkring beskæftigelse, sundhed og sikkerhed til støtte for såvel øget beskæftigelse og jobkvalitet.

  Baggrund

  • Ledigheden i EU er alt for høj – næsten 10 %. Det skyldes kun delvis den økonomiske krise.
  • Befolkningen i EU bliver ældre, så hvis vi skal bevare vores nuværende samfundsmodel, skal en større del af befolkningen i arbejde.
  • Folk skal have de rette kvalifikationer til fremtidens job.
  • Arbejdsmarkederne skal reformeres yderligere, så de fungerer bedre

  Hvad går forslaget ud på?

  - arbejdskontrakter skal give folk mulighed for at komme ind på arbejdsmarkedet og udvikle sig videre

  - overførselsindkomster til ledige skal kunne justeres bedre

  - de arbejdssøgende skal have mere skræddersyet hjælp

  -  der skal skabes bedre incitamenter til at lære.

  • De rette kvalifikationer til at komme i arbejde:

  - Der vil blive oprettet en "EU-oversigt over kvalifikationer", så folk bedre kan se, hvilke kvalifikationer, der er størst behov for nu og i fremtiden.

  -  Der vil blive gennemført flere initiativer, så folk kan udvikle de rette kvalifikationer og finde arbejde.

  • Bedre job og arbejdsbetingelser:

  -  De retlige rammer for beskæftigelse, sundhed og sikkerhed (f.eks. om arbejdstid eller emigration) vil blive revideret, så de understøtter både beskæftigelsesvæksten og jobkvaliteten.

  -        Vi vil gøre lovgivningen mere effektiv og lettere at forstå og anvende for både private og virksomheder.

  • Jobskabelse vi vil forbedre betingelserne for at oprette og drive en virksomhed, f.eks. ved at:

  -  foreslå lavere skat på arbejde

  -  mindske de administrative byrder.

  Hvem vil forslaget gavne og hvordan?

  Alle i EU:

  • Der bliver job til flere.
  • Vækst og beskæftigelse betaler for vores sociale velfærdssystemer.
  • De udsatte grupper, som er blevet ramt hårdest af krisen, vil få lettere ved at komme i beskæftigelse igen eller beholde deres arbejde.
  • EU-landene står over for den samme slags udfordringer inden for beskæftigelse, herunder konkurrence fra andre verdensdele, så det er bedst at samarbejde om løsningerne.
  • Arbejdstagerne skal have lettere ved at flytte inden for EU – dette kan bedst støttes på EU-plan.

  Hvorfor på EU-plan?

  • EU-landene står over for den samme slags udfordringer inden for beskæftigelse, herunder konkurrence fra andre verdensdele, så det er bedst at samarbejde om løsningerne.
  • Arbejdstagerne skal have lettere ved at flytte inden for EU – dette kan bedst støttes på EU-plan.

  Hvornår træder forslaget i kraft?

  Der vil blive gennemført forskellige initiativer i de kommende år – "dagsordenen" varer indtil 2014.

  2011 – fokus på drøftelser af arbejdsmarkedsreformer med EU-landene.

  2012 – der offentliggøres oplysninger om de 25 største vækstfag i hele EU og en analyse af de nødvendige kvalifikationer.

  Senest i 2012 - EU's oversigt over kvalifikationer er fuldt funktionel.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 10/08/2011  |Til toppen