Sti

Rapport om besæftigelse: Der er brug for nye kvalifikationer til nye job
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

04/02/2010

Der skal gribes ind nu for athæve kompetenceniveauet i EU-landene og give EU-borgerne en bedre chance for i fremtiden at få et godt job, hedder det i en uafhængig ekspertrapport, som Europa-Kommissionen offentliggør i dag. Rapporten (med titlen "New Skills for New Jobs: Action Now") omhandler de nye kvalifikationer til nye job, der er brug for, og det understreges, at det er nødvendigt at skabe de rette incitamenter for at få folk til at opgradere deres kompetencer, skabe større sammenhæng mellem uddannelse, erhvervsuddannelse og arbejdsmarked, udvikle den rette blanding af kompetencer og blive bedre til at forudse fremtidens kompetencebehov. Rapporten er et af de vigtigste resultater af Europa-Kommissionens dagsorden "Nye kvalifikationer til nye job" og fremlægges i dag på en konference på højt plan i Bruxelles

  Problemet i en nøddeskal:

  • For øjeblikket har hver tredje EU-borger i den erhvervsaktive alder kun få eller slet ingen kvalifikationer, hvilket betyder, at det er 40 % mindre sandsynligt, at denne gruppe får arbejde end gruppen med kvalifikationer på mellemniveau.
  • Beskæftigelsesfrekvensen blandt personer med et højt kvalifikationsniveau i EU-landene er på 84 %, blandt personer med kvalifikationer på mellemniveau 70 %, og blandt personer med et lavt kvalifikationsniveau er den på 49 %.
  • Det er også meget mindre sandsynligt, at personer med et lavt kvalifikationsniveau opgraderer deres kompetencer og udnytter muligheden for livslang læring.
  • Samtidig er det 2½ gange mindre sandsynligt, at virksomheder, der efteruddanner deres personale, må dreje nøglen om end virksomheder, der ikke tilbyder deres personale efteruddannelse.
  • Uddannelsessystemer, der kan give tilstrækkelige kompetencer til alle, ville kunne øge BNP med helt op til 10 % på langt sigt.

  Eksperternegiver i deres rapport konkrete anbefalinger til, hvordan kompetenceniveauet kan hæves i EU, og anbefalingerne er rettet til de politiske beslutningstagere i EU og i EU-landene, erhvervslivet, fagforeningerne, uddannelsesstederne og arbejdsformidlingerne.

  De opfordrer til, at der sættes ind på fire hovedområder:

  • Skabelse af større incitamenter for arbejdsgivere og andre til opgradering af kompetencerne. Derudover bør der foretages omfattende og fornuftige investeringer i kompetencer, ikke blot af økonomiske hensyn.
  • Åbning for uddannelse og erhvervsuddannelse, f.eks. ved at gøre skoler og læreanstalter mere nyskabende og lydhøre over for både elevernes, kursisternes og arbejdsgivernes ønsker og ved at udvikle uddannelsesforløb, der er relevante og sætter fokus på konkrete resultater af undervisningen.
  • Tilbud om en bedre blanding af kompetencer, der er bedre egnet til arbejdsmarkedets behov.
  • Bedre foregribelse af fremtidige kompetencebehov.

  Det er eksperternes synspunkt, atalle disse områder er tæt forbundet, ogalle tiltag skal derfor være en del af en samlet indsats. Ansvaret for disse tiltag bør i øvrigt ikke ligge hos en enkelt berørt part, for indsatsen skal være samordnet mellem alle implicerede parter.

  Baggrund

  Det nye initiativ til fordel for nye kvalifikationer til nye job blev lanceret på EU-plan i december 2008 og har til formål at bygge en mere solid bro mellem uddannelse og arbejde. I foråret 2009 engagerede Europa-Kommissionen en gruppe eksperter i erhvervsuddannelse, kompetencer og beskæftigelse fra hele EU til at give uafhængige råd om videreudvikling af initiativet i forbindelse med EU's kommende strategi for økonomisk reform (Europe 2020).

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen