Sti

EU 2020: EU skal have en grønnere og mere intelligent social markedsøkonomi
RSS feed
Send til en venSend til en venPrintPrint

24/11/2009

Kommissionen har i dag udsendt et høringsoplæg om en EU-strategi for 2020, der skal give EU's økonomi en lysere fremtid. EU 2020-strategien har som mål at skabe en grønnere vækst, der inddrager alle i samfundet, således som kommissionsformand Barroso skitserede det i sine politiske retningslinjer. Den nye strategi skal bygge videre på de resultater, der er opnået med Lissabonstrategien, og samtidig drage de konsekvenser, der kan drages af den. I høringsoplægget opstilles der en vision for, hvordan EU 2020 skal fokusere på at komme godt ud af krisen og hjælpe med til at forebygge tilsvarende kriser i fremtiden, og den bygger på tre tematiske mål: værdiskabelse gennem viden, bedre jobmuligheder og plads til alle i samfundet og skabelse af en konkurrencedygtig, sammenkoblet og grønnere økonomi.

  Indsend høringssvar

  Fristen for høringssvar er den 15. januar 2010.Svar kan sendes pr. e-mail til EU2020@ec.europa.eu.

  Derefter vil den nye Kommission fremlægge et detaljeret forslag på forårsmødet i Det Europæiske Råd.

  Den overordnede styring – hvordan vi fårEU 2020 til at fungere

  Kommissionen foreslår, atdet er Det Europæiske Råd, der skal styre os frem til EU 2020, træffe de vigtigste beslutninger og opstille målene på basis af forslag fra Kommissionen. Kommissionen vil gerne have Europa-Parlamentet til at spille en betydeligt større rolle. Også de nationale parlamenter vil blive opfordret til at tage del i den og gøre den til deres egen.

  Baggrund

  EU's medlemslande og Kommissionen har styrket deres politiske samarbejde. Dette er blevet gjort gennem arbejdsprogrammet for Uddannelse og erhvervsuddannelse 2010 lanceret i 2001 og dets opfølger, det strategiske rammearbejde for samarbejde i forhold til uddannelse ("ET 2020") godkendt af Rådet i maj 2009.

  Den nye strategiske ramme identificerer fire langsigtede strategiske målsætninger: 1. Gøre livslang læring og mobilitet til en realitet, 2. Forbedre kvaliteten og effektiviteten af uddannelse, 3. Promovere lighed, social sammenhæng og aktivt borgerskab, 4. Fremhæve kreativitet og innovation, inklusiv iværksætteruddannelse, på alle niveauer af uddannelse. Baseret på disse 4 strategiske målsætninger er der identificeret et antal prioritetsområder at følge op på, for eksempel udvidelsesmuligheder for læringsmobilitet eller fremhævelse af partnerskaber mellem uddannelsesinstitutioner og det bredere samfund, og yderligere er målsætninger for 2020 fremsat.

  Læs mere

  Seneste

  Flere
  Seneste opdatering: 30/10/2010  |Til toppen