ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Banner 60 let Římských smluv ©EU
24/03/2017

Římské smlouvy byly zakládajícími smlouvami Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (ESAE). Podepsány byly 25. března 1957 a vstoupily v platnost 1. ledna 1958.

Tyto smlouvy vydláždily cestu k Evropské unii, jak ji známe dnes: k sjednocenému kontinentu, kde panuje mír a jehož základem jsou hodnoty solidarity, demokracie a právního státu. Její jednotný trh zajišťuje svobodu volby a pohybu, ekonomický růst a prosperitu pro 500 milionů občanů.

Hlavy států a předsedové vlád EU se k připomínce tohoto významného výročí setkají 25. března v Římě. Více

Následující publikace konkrétně ukazuje čeho jsme v Evropě dosáhli a proč je důležité Evropskou unii udržet i v budoucnu:

/czech-republic/file/pro%C4%8D-pot%C5%99ebujeme-eu-60-dobr%C3%BDch-d%C5%AFvod%C5%AF-pro-jej%C3%AD-existencipdf_csProč potřebujeme EU? 60 dobrých důvodů pro její existenci.pdf

Kategorie:
Institucionální záležitosti
Vlajka EU © Evropská unie
16/03/2017

Dne 15. 3. 2017 bylo informační centrum o evropských záležitostech "Evropský dům" uzavřeno z provozně-bezpečnostních důvodů. Evropský dům je sdílený prostor několika organizací.

Zastoupení Evropské komise v ČR, které nesídlí v prostorách informačního centra Evropského domu, fungovalo dle běžného provozu.

O protestní akci před Evropským domem jsme nebyli předem oficiálně informováni. O schůzku s protestujícími nebylo Zastoupení Evropské komise v ČR požádáno.

systém včasného varování před nebezpečnými výrobky@EU
16/03/2017

Které výrobky představují největší riziko?

 • V roce 2016 se nejvíce oznámení týkalo hraček (26 %), dále motorových vozidel (18 %) a oděvů, textilií a módních výrobků (13 %).

 • Co se týče rizik, v roce 2016 bylo nejčastěji oznamovaným rizikem nebezpečí úrazu (25 %), následované rizikem chemické závadnosti (23 %).

Odkud v roce 2016 nebezpečné výrobky pocházely?

 • Většina nebezpečných výrobků oznámených v systému pocházela ze zemí mimo EU. U celých 53 % nebezpečných výrobků byla jako země původu uvedena Čína (1 069 oznámení). V porovnání s rokem 2015, kdy se výrobků z Číny týkalo 62 % oznámení, došlo tedy v roce 2016 k poklesu podílu takovýchto oznámení o 9 %.

 • Celkem 468 oznámení se týkalo nebezpečných výrobků evropského původu (23 %).

 • Spojené státy byly v roce 2016 jako země původu uvedeny u 102 oznámení (5 %) a Turecko v 53 případech (2,6 %). U 158 oznámených výrobků (8 %) nebyla země původu známa.

   

Kategorie:
Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví
Výroční zpráva o rovnosti žen a mužů z roku 2017 ©
13/03/2017

Komise u příležitosti Mezinárodního dne žen zveřejnila novou zprávu o rovnosti mezi muži a ženami, která ukazuje, že právní předpisy EU, pokyny, opatření i možnosti financování podporují očividný, leč nerovnoměrný pokrok v členských státech EU.

Zpráva o rovnosti žen a mužů z roku 2017 ukazuje, že ženy se i nadále potýkají s problémy v různých oblastech:

 • Míra nezaměstnanosti žen ve srovnání s muži zůstává velmi vysoká zejména v jižních zemích.
 • Ve všech zemích EU ženy doposud vydělávají v průměru o 40 % méně než muži a rozdíl v důchodech je stabilně na úrovni 38 %. Při tomto tempu změn by však setření rozdílu mezi výdělky mužů a žen trvalo další století.
 • Stále existuje skleněný strop. Pouze ve čtyřech zemích (ve Francii, v Itálii, ve Finsku a Švédsku) dosahuje podíl žen v řídících pozicích velkých společností alespoň 30 %.
 • Ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny v politice. V osmi zemích (v Bulharsku, Řecku, Chorvatsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě a v Rumunsku) je podíl žen v politice méně než 20%.
evropský sbor solidarity@EU
08/03/2017

Komise vyzvala organizace, aby začaly využívat databázi Evropského sboru solidarity k hledání dobrovolníků a zaměstnanců.

V té se za pouhé tři měsíce od jejího zřízení zaregistrovalo 24 tisíc zájemců z řad mladých Evropanů se zájmem o praxi v sociálních oblastech.

Do roku 2020 se má zapojit 100 000 lidí. Dne 12. dubna se bude konat forum, na němž zúčastněné strany projednají budoucí fungování sboru.

Kategorie:
Kultura, vzdělávání a mládež
bílá kniha o budoucnosti EU@EU
01/03/2017

V Evropské unii máme 70 let trvající mír. 500 milionů občanů žije svobodně v jedné z nejvíce prosperujících ekonomik na světě.

EU se však zároveň musí zamyslet nad tím, jakou vizi své vlastní budoucnosti umí nabídnout v sestavě 27 zemí.

Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, proto dnes v Evropském parlamentu představil pět scénářů, jak by se Evropská unie mohla vyvíjet do roku 2025 po odchodu Velké Británie.

Kategorie:
Institucionální záležitosti
Evropský semestr logo ©EU
22/02/2017

Česká republika zůstává zemí se solidním hospodářským růstem, bez výrazných makroekonomických nerovnováh a se stabilním finančním sektorem.

Zpráva o ČR poskytuje analýzu, jak růst dále posílit a přiblížit životní úroveň v ČR k průměru EU. 

Pierre Moscovici@EU
20/02/2017
Ekonomiku ČR i EU čeká růst * CETA schválena Evropským parlamentem má podnikům v EU ušetřit více než 500 milionů eur ročně * GMO nebo glyfosát – nová pravidla hlasování mají zabránit sporným případům * Eurostat: Minimální mzda je ve východní části EU nižší než v její západní části * Bezpečnostní konference v Mnichově měla hlavní téma: USA a transatlantické vztahy

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky

Kategorie:
EU v kostce
přistávající letadlo@EU
13/02/2017

Evropané budou moci při cestách po EU plně využívat své předplacené online služby * Země EU si z Řecka a Itálie přerozdělily 12 tisíc migrantů * Miliarda eur zkvalitní dopravu v Evropě * ČR bojuje s odpady a znečištěným ovzduším, vyplývá z nového přezkumu EK *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky

Kategorie:
Doprava a cestování, Spravedlnost a práva občanů
zimni ekonomicka prognoza 2017@EU
13/02/2017
 • Evropská komise předpovídá ekonomice ČR i na rok 2017 dobrou kondici.
 • Hospodářský růst by se měl v roce 2017 mírně zvýšit na 2,6 %, oproti 2,4 % očekávaným pro rok 2016.
 • Nezaměstnanost má nadále zůstat nízká. ČR v nejbližších dvou letech pravděpodobně zůstane zemí s nejnižší mírou nezaměstnaností v EU.
 • Očekává inflaci v letech 2017-18 v okolí dvouprocentního inflačního cíle ČNB. Mírný růst inflace oproti nedávné minulosti odráží rovněž rostoucí mzdové tlaky.
Kategorie:
Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž

Pages