ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

©Prezentace Východního partnerství
22/05/2017

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a Ministerstvem zahraničních věcí ČR přivítají ve dnech 22.–26. května 2017 představitele významných kulturních institucí v rámci programu Východního partnerství EU. Oficiálního zahájení se zúčastní Ragnar Siil, člen expertního týmu programu EU-Eastern Partnership Culture and Creativity a přední odborník na kulturní politiku a kreativní průmysly, a Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

peníze@EU
22/05/2017

Česká republika má podle těchto doporučení:

 • Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva. Zvýšit účelnost veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek.

 

 • Odstranit překážky růstu, zejména zjednodušením postupů pro udělování stavebních povolení a dalším snižováním administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu a vývoje a podporou zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.
Kategorie:
Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž
relokace a přesídlování@EU
19/05/2017

Zpráva poprvé přináší konkrétní doporučení pro jednotlivé členské státy.

Upozorňuje, že Maďarsko, Polsko a Rakousko dosud nerelokovalo ani jednu osobu.

Zmiňuje, že ČR už téměř rok nebyla v oblasti relokace aktivní.

Za poslední měsíc relokovaly členské státy 2 078 osob (1368 z Řecka a 710 z Itálie).

Celkem letos relokovaly 18 418 lidí – to je skoro stejně jako za celý rok 2016.

Hodně se pokročilo v přesídlování – členské státy nabídly legální cestu celkem 16 163 osobám, což je víc než 2/3 odsouhlasených míst.

bezpečnostní unie@EU
18/05/2017

Komise chce odstranit mezery v přenosu dat mezi státy EU v oblasti bezpečnosti.

Všechny centralizované informační systémy EU pro bezpečnost, správu hranic a řízení migrace mají být interoperabilní.

Konkrétní návrhy:

 • Evropský portál pro vyhledávání – možnost souběžně vyhledávat v systémech
 • Sdílená služba po porovnávání biometrických prvků – možnost vyhledávat v různých informačních systémech
 • Společné úložiště údajů o totožnosti – možnost zjistit, jestli je osoba zaregistrovaná v různých databázích pod různými identitami
Kategorie:
Institucionální záležitosti
Hospital Kuks ©EuropaNostra
16/05/2017

Nezávislá odborná porota vybrala sedm laureátů Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra pro rok 2017, mezi nimiž byl v kategorii památková péče oceněn také barokní areál v Kuksu. Vítězné projekty obdrží peněžní cenu 10 tisíc euro. Během slavnostního večera bylo evropské ocenění v oblasti kulturního dědictví uděleno celkem 29 vítězům z 18 zemí.

Tisková konference - komisař Pierre Moscovici ©EU
15/05/2017
 • Evropa zažívá pátý rok hospodářského oživení. Letos i příští rok by měly růst všechny ekonomiky EU, včetně Řecka.
 • Ekonomika v eurozóně poroste letos tempem 1,7 % a 1,8 % v roce 2018. V celé EU celkově konstantně tempem 1,9 %.
 • Očekává se další pokles nezaměstnanosti: v eurozóně letos na 9,4 % a dále na 8,9 % v roce 2018. To je nejméně od 2009.
 • Inflace stoupá kvůli vysokým cenám ropy: v eurozóně se letos očekává růst 1,6  %, oproti 0,2 % v roce 2016.
 • Lepší stav veřejných financí. Celkové zadlužení v eurozóně by mělo i nadále klesat, a to na 89 % HDP v roce 2018 oproti 91,3 % v roce 2016.
 • České ekonomice by se mělo i nadále dařit. V příštích dvou letech se očekává růst kolem 2,7 %, setrvale nízká nezaměstnanost kolem 3,5 % a veřejné finance v mírném přebytku.  
10/05/2017

Od roku 2015 předložila Komise 35 legislativních návrhů. Vyzývá Evropský parlament a Radu, aby je schválili.

Na podzim chystá iniciativu k volnému přeshraničnímu toku jiných než osobních údajů.

Přezkoumá také Strategii kybernetické bezpečnosti EU.

Do konce roku připraví iniciativu k řešení nespravedlivých smluvních podmínek a obchodních praktik mezi on-line platformami a podniky.

den evropy 2017@EU
09/05/2017

Letos jsme si připomněli Den Evropy v předstihu již 4. května na Open Air festivalu v Praze na Střeleckém ostrově.

Akce s podtitulem Den Evropy – Po zemích Unie nabídla bohatý program, mimo jiné vystoupení zpěvačky Debbi a dále skupiny Eddie Stoilow, debaty s cestovateli či soutěže pro děti i dospělé

Na hlavním pódiu rovněž proběhla debata na téma „Proč si pořád stěžujeme, když jsme se nikdy neměli lépe?“. Pozvání přijali hosté Tomáš Sedláček, Táňa Fischerová a Dallibor Špok.

Kategorie:
Kultura, vzdělávání a mládež
diskuse o sociálním rozměru Evropy@EU
26/04/2017

Dokument Komise o budoucnosti sociální politiky v Evropě do roku 2025 přichází v rámci diskuze o budoucí podobě EU spuštěné tzv. bílou knihou, popisuje 3 možné scénáře:

Kategorie:
Zaměstnanost a sociální práva
evropský pilíř sociálních práv@EU
26/04/2017

Komise schválila návrh týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Obsahuje řadu kvalitativně vyšších minimálních norem pro rodičovskou, otcovskou a pečovatelskou dovolenou, jako např.:

 • Tátové mají mít nárok na alespoň 10 dní volna po narození dítěte.

 • Na rodičovskou dovolenou budou mít individuální nárok tátové i mámy – pokud jeden z nich nevyužije práva na 4 dodatečné měsíce rodičovské, tak propadnou.

 • Čtyři měsíce z rodičovské bude možné uplatnit flexibilně až do 12. roku dítěte.

 • V případě onemocnění přímého příbuzného má být vůbec poprvé zavedeno pečovatelské volno 5 dnů za rok.

 • Všechna opatření počítají s náhradami alespoň na úrovni nemocenských dávek.

 • Komise také přijala vyjasnění směrnice o pracovní době (výklad aspektů směrnice v souladu s judikaturou)

 • A zahájila konzultace se sociálními partnery o a) modernizaci pravidel pracovních smluv, a b) přístupu k sociálnímu zabezpečení.

Kategorie:
Zaměstnanost a sociální práva

Pages