ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Den Evropy plakát ©EC
26/04/2017

Navštivte s námi Den Evropy 2017 – jedinečnou akci pod širým nebem, kterou pořádají evropské a české instituce spolu s dalšími partnery ve čtvrtek 4. května 2017 na Střeleckém ostrově v Praze.

Těšit se můžete na koncerty Debbi, Eddie Stoilow a také na speciální hudební hosty z Rumunska a Bulharska (obě země oslavují 10 let členství v EU).

Součástí programu budou dvě zajímavé diskuze: cestovatelské povídání s Janem Révaiem, Veronikou Tomanovou a Lukášem Matějíčkem a zvláštní vydání debaty Café Evropa s Emmou Smetana, Tomášem Sedláčkem a dalšími zajímavými hosty.

Kategorie:
Kultura, vzdělávání a mládež
diskuse o sociálním rozměru Evropy@EU
26/04/2017

Dokument Komise o budoucnosti sociální politiky v Evropě do roku 2025 přichází v rámci diskuze o budoucí podobě EU spuštěné tzv. bílou knihou, popisuje 3 možné scénáře:

Kategorie:
Zaměstnanost a sociální práva
evropský pilíř sociálních práv@EU
26/04/2017

Komise schválila návrh týkající se rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem.

Obsahuje řadu kvalitativně vyšších minimálních norem pro rodičovskou, otcovskou a pečovatelskou dovolenou, jako např.:

 • Tátové mají mít nárok na alespoň 10 dní volna po narození dítěte.

 • Na rodičovskou dovolenou budou mít individuální nárok tátové i mámy – pokud jeden z nich nevyužije práva na 4 dodatečné měsíce rodičovské, tak propadnou.

 • Čtyři měsíce z rodičovské bude možné uplatnit flexibilně až do 12. roku dítěte.

 • V případě onemocnění přímého příbuzného má být vůbec poprvé zavedeno pečovatelské volno 5 dnů za rok.

 • Všechna opatření počítají s náhradami alespoň na úrovni nemocenských dávek.

 • Komise také přijala vyjasnění směrnice o pracovní době (výklad aspektů směrnice v souladu s judikaturou)

 • A zahájila konzultace se sociálními partnery o a) modernizaci pravidel pracovních smluv, a b) přístupu k sociálnímu zabezpečení.

Kategorie:
Zaměstnanost a sociální práva
Investiční plán pro Evropu@EU
24/04/2017

Konference seznámí podnikatele a představitele veřejné správy s možnostmi financování, které se nabízejí v rámci Evropské unie pro rozvoj podnikání a infrastruktury.

Přednášející ze soukromé i veřejné sféry představí Evropský fond pro strategické investice (EFSI) a jeho nástroje, jako jsou úvěry a garance.

Poskytnou také praktické rady a zkušenosti a ukáží příklady využití na konkrétních projektech.

Kategorie:
Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž, Podnikání, Regiony a místní rozvoj
Bianca Bellová@Marta Režová
21/04/2017

Dnes byli vyhlášeni letošní laureáti Ceny Evropské unie za literaturu, mezi nimi i česká autorka Bianca Bellová.

Byla oceněna za román Jezero, který se nedávno stal také Knihou roku v soutěži Magnesia Litera.

Kategorie:
Kultura, vzdělávání a mládež
Evropská komisařka Elżbieta Bieńkowska ©EU
10/04/2017

V úterý 11. dubna 2017 navštíví Českou republiku evropská komisařka pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky Elżbieta Bieńkowska.

Během své návštěvy se setká s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou, se členy obou komor Parlamentu ČR, se zástupci jednotlivých resortů a hospodářskými a sociálními partnery.

Kategorie:
Podnikání
Logo Ceny EU pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra pro rok 2017 ©EU
05/04/2017

Evropská komise a sdružení Europa Nostra dnes oznámily vítěze Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví / Ocenění Europa Nostra pro rok 2017, nejvyšší evropské vyznamenání v oblasti kulturního dědictví. Za mimořádný přínos v kategoriích památková péče; výzkum; mimořádný přínos při péči o kulturní dědictví ze strany jednotlivců nebo skupin a vzdělávání, odborná příprava a osvěta je oceněno 29 laureátů z 18 zemí. Mezi vítězi jsou letos i dva výjimečné projekty z České republiky: obnova barokního areálu v Kuksu a celonárodní vzdělávací program Památky nás baví. Nezávislá porota vybírala z celkem 202 předložených projektů, zaslaných organizacemi i jednotlivci z 39 zemí z celé Evropy.

Kategorie:
Kultura, vzdělávání a mládež
Žena se složkami EU ©EU
01/04/2017

Evropská komise chce aprílově uvést na pravou míru výrok režiséra Stracha v záznamu pořadu Lucie Výborné „Výborná v opeře“ z 29. 3. 2017 (1:06:42) o tom, že Brusel nebude sjednocovat pohádkové postavy.

Komise si váží národních tradic, rozmanitosti lidových příběhů i pohádkových hrdinů.

Chce však předcházet tomu, aby evropské děti byly od útlého dětství vystaveny špatným vzorům. Proto dnes schválila právní rámec pro pohádkové hrdiny. Následující pravidla začnou platit na apríla 2018.

Banner 60 let Římských smluv ©EU
24/03/2017

Římské smlouvy byly zakládajícími smlouvami Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (ESAE). Podepsány byly 25. března 1957 a vstoupily v platnost 1. ledna 1958.

Tyto smlouvy vydláždily cestu k Evropské unii, jak ji známe dnes: k sjednocenému kontinentu, kde panuje mír a jehož základem jsou hodnoty solidarity, demokracie a právního státu. Její jednotný trh zajišťuje svobodu volby a pohybu, ekonomický růst a prosperitu pro 500 milionů občanů.

Hlavy států a předsedové vlád EU se k připomínce tohoto významného výročí setkají 25. března v Římě. Více

Následující publikace konkrétně ukazuje čeho jsme v Evropě dosáhli a proč je důležité Evropskou unii udržet i v budoucnu:

/czech-republic/file/pro%C4%8D-pot%C5%99ebujeme-eu-60-dobr%C3%BDch-d%C5%AFvod%C5%AF-pro-jej%C3%AD-existencipdf_csProč potřebujeme EU? 60 dobrých důvodů pro její existenci.pdf

Kategorie:
Institucionální záležitosti
systém včasného varování před nebezpečnými výrobky@EU
16/03/2017

Které výrobky představují největší riziko?

 • V roce 2016 se nejvíce oznámení týkalo hraček (26 %), dále motorových vozidel (18 %) a oděvů, textilií a módních výrobků (13 %).

 • Co se týče rizik, v roce 2016 bylo nejčastěji oznamovaným rizikem nebezpečí úrazu (25 %), následované rizikem chemické závadnosti (23 %).

Odkud v roce 2016 nebezpečné výrobky pocházely?

 • Většina nebezpečných výrobků oznámených v systému pocházela ze zemí mimo EU. U celých 53 % nebezpečných výrobků byla jako země původu uvedena Čína (1 069 oznámení). V porovnání s rokem 2015, kdy se výrobků z Číny týkalo 62 % oznámení, došlo tedy v roce 2016 k poklesu podílu takovýchto oznámení o 9 %.

 • Celkem 468 oznámení se týkalo nebezpečných výrobků evropského původu (23 %).

 • Spojené státy byly v roce 2016 jako země původu uvedeny u 102 oznámení (5 %) a Turecko v 53 případech (2,6 %). U 158 oznámených výrobků (8 %) nebyla země původu známa.

   

Kategorie:
Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví

Pages