ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

Nápis CO2 a #energyunion ©EU
25/07/2016

Pařížská dohoda o zamezení globálního oteplování z prosince 2015, ke které se přihlásili všichni lídři evropských zemí včetně ČR, dala podnět k přechodu na moderní a nízkouhlíkovou ekonomiku, nejen v EU ale i globálně.

 

Jako vodítko k provedení Pařížské dohody předložila Evropská komise v červenci 2016 návrhy, které stanoví členským státům závazné roční cíle pro emise skleníkových plynů na období 2021–2030 v odvětvích dopravy, stavebnictví, zemědělství, nakládání s odpady, využívání půdy a lesnictví.

 

Nový rámec se týká všech členských států. Komise navrhuje stanovit pouze konkrétní cíle snížení emisí do roku 2030 a ponechat na zemích EU, aby se rozhodly, jak si jednotlivá opatření nastaví.

Kategorie:
Energetika a přírodní zdroje, Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví
Podání rukou mezi čínským prezidentem Xi Jinping a předsedou Evropské komise Junckerem ©EU
25/07/2016

Číně, která je nyní druhou největší ekonomikou světa, bylo při vstupu do Světové obchodní organizace (WTO) v roce 2001 přislíbeno, že do konce roku 2016 by jí mohl být přiznán status tržní ekonomiky. To by znamenalo, že vůči ní od toho data nelze uplatňovat domácí ochranná opatření pro dovoz zboží a komodit.

 

Od začátku roku 2016 se proto v Evropské unii vede debata, jak k této otázce přistoupit, aby nedošlo k ohrožení některých klíčových průmyslových odvětví např. ocelářství v konfrontaci s nízkými čínskými cenami a nadprodukcí.

Kategorie:
Hospodářství, finance, daně a hospodářská soutěž
vlajka EU s černou stuhou
15/07/2016

Večer 14. července 2016, v den státního svátku Francouzské republiky, došlo ve městě Nice k hrůznému teroristickému útoku, jehož následkem zemřelo a bylo zraněno mnoho nevinných obětí.

Jménem Evropské komise vydal její předseda Jean-Claude Juncker veřejné prohlášení a zaslal kondolenční dopisy francouzskému prezidentovi Francois Hollandovi a předsedovi rady kraje Provence-Alpes-Côte d'Azur Christianu Estrosimu.

Všichni zaměstnanci Evropské komise uctili památku obětí minutou ticha v pátek 15. července v poledne. Evropské vlajky na budovách Evropské komise jsou staženy na půl žerdi nebo opatřeny černou stuhou.

Kategorie:
Institucionální záležitosti
vědci zkoumající něco v mikroskopu
15/07/2016

Česká republika je na 16. místě z hlediska inovací v Evropské unii. 

Vyplývá to ze závěrů celounijního srovnání inovační výkonnosti zveřejněného Evropskou komisí.

Nejlepší výsledky dosahuje Švédsko a nejrychleji rostoucím inovátorem se stalo Lotyšsko.

Ze srovnání také vyplývá, že Evropská unie dohání v míře inovací Japonsko a Spojené státy.

Kategorie:
Věda a technologie
Migrační toky na mapě Evropy ©EU
15/07/2016

Několik milionů syrských uprchlíků žije od roku 2011, kdy v zemi vypukl ozbrojený konflikt, v táborech v Jordánsku, Libanonu či v Turecku. Další miliony oběti konfliktů jsou dle zdrojů OSN mimo své domovy v Africe.

Stovky tisíc z nich se loni vydalo do rukou organizovaného zločinu a za vysoké částky se vydalo do Evropy. Mnozí zahynuli po cestě, včetně dětí.

Aby se předešlo ztrátám na životech a podporování hrůzného pašeráckého byznysu, který zneužívá lidské utrpení, zavedly členské státy dobrovolné programy kontrolovaného přesídlování uprchlíků přímo z táborů na svá území.

Komise nyní navrhuje společný rámec, jak tyto národní programy koordinovat.

Kategorie:
Vnější vztahy a zahraniční věci
mapa migrace ©EU
15/07/2016

Stávající pravidla společného evropského azylového systému, která jsou zakotvena v právu zemí EU a smlouvách, jednotlivé země provádějí nedůsledně a nesourodě. To povzbuzuje migranty k tomu, aby v různých zemích zkoušeli hledat nejvýhodnější podmínky.

Evropská komise proto předložila poslední sérii návrhů reformy azylové politiky s cílem vytvořit společný azylový systém, který je velkorysý k těm nejzranitelnějším, ale přísný k těm, kdo se ho pokouší zneužít.

Cílem je vybudování migrační a azylové politiky, která bude prospěšná všem zemím EU, bude chránit zájmy půl miliardy evropských občanů a zabezpečí otevřené hranice uvnitř Schengenu.

Kategorie:
Vnější vztahy a zahraniční věci
loď na moři © Frontex
08/07/2016

Pouhých šest měsíců od předložení původního návrhu Evropskou komisí schválil dne 6. července 2016 Evropský parlament vznik společné evropské pohraniční a pobřežní stráže. Jde o završení intenzivní spolupráce mnoha aktérů evropského rozhodovacího procesu.
S návrhem na zřízení stráže přišla Evropská komise v prosinci 2015 poté, co nutnost takového kroku ozřejmil předseda EK J.-C. Juncker ve svém projevu o stavu Unie z 9. září 2015.

evropská komisařka Věra Jourová © European Union
07/07/2016

Novela směrnice AML, kterou Evropská komise schválila 5. července 2016, míří proti novým způsobům financování terorismu a posiluje transparentnost jakožto hlavní nástroj boje proti praní peněz a daňovým únikům. Jde o jednu z priorit této Komise a zároveň mimořádně aktuální globální téma, zejména v souvislosti s tzv. aférou panamských dokumentů (Panama Papers).

Návrh Komise je prvním konkrétním "zhmotněním" tzv. plánu pro zesílení boje proti terorismu z 2. února 2016.

evropská komisařka Věra Jourová © European Union
01/07/2016

Evropská komise navrhla zlepšit pravidla, která ochrání děti v rámci přeshraničních sporů o rodičovskou odpovědnost pokud jde o péči o dítě, práva na styk s dítětem a únos dítěte.

Počet těchto sporů v EU vzrostl v souladu se zvyšujícím se počtem mezinárodních rodin a stále narůstá. Nová pravidla umožní urychlit správní řízení a zajistit, aby byl vždy brán v potaz nejlepší zájem dítěte.

V případech rodinných sporů či rozchodu mezinárodních párů je nezbytná přeshraniční soudní spolupráce zajištující dítěti bezpečné právní prostředí pro udržování vztahů s oběma rodiči (a opatrovníky), třebaže žijí v různých evropských zemích.

logo slovenského předsednictví - smajlík a nápis SK EU2016 © Evropská unie
30/06/2016

1. července 2016 převzalo od Nizozemska předsednictví v Radě EU Slovensko.

Pracovní program slovenského předsednictví se zaměřuje na čtyři klíčové oblasti:

- hospodářsky silná Evropa,

- moderní jednotný trh,

- udržitelná migrační a azylová politika,

- globálně angažovaná Evropa.

Při příležitosti oficiálního zahájení slovenského předsednictví v Radě EU se 1. července v Bratislavě sešlo s vrcholnými představiteli Slovenska kolegium komisařů v čele s předsedou J.-C. Junckerem.

Pages