ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Novinky

Pages

fotka lékaře©EU
16/01/2017

České zdravotnictví si v porovnání s ostatními evropskými zeměmi vede dobře, ale do budoucna bude v současné šíři a dostupnosti jen těžko ufinancovatelné.

Budou návštěvy u lékaře či hospitalizace i za dvacet let zcela zdarma? Měla by být zavedena spoluúčast pacientů? Měl by mít pacient možnost si připlatit, pokud se rozhodne pro lepší pokoj či implantát?    

Kategorie:
Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví
Digitální klíč
16/01/2017

Komise navrhuje nové právní předpisy pro lepší ochranu soukromí v prostředí elektronických komunikací a otevírá nové příležitosti pro podnikání.

Klíčové body návrhu:

  • Větší ochrana soukromí v elektronické komunikaci
  • Směrnice o soukromí a elektronických komunikacích se bude vztahovat i na WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail a další poskytovatele služeb (nejen na tradiční telekomunikační operátory jako dosud)
  • Zjednoduší se zamítnutí nebo přijmutí "cookies"
  • Nevyžádané maily, marketingové telefonáty či SMS nebudou možné bez souhlasu adresáta
  • Anonymizován má být nejen obsah komunikace, ale i metadata (např. čas a místo hovoru)
  • Pouze se souhlasem uživatele mohou operátoři data využívat, např. k generování tepelných map nebo při plánování dopravní infrastruktury
Kategorie:
Životní prostředí, ochrana spotřebitele a zdraví
Mladí lidé listující knihou před budovou EU ©EC
09/01/2017

Od 4. do 31. ledna 2017 (do 12:00) je možné podávat přihlášky na stáže do Evropské komise. Jako každý rok i letos si mohou tisíce mladých lidí z členských zemí EU zažádat o pětiměsíční stáž nejen v Bruselu.

Díky projektu stáží mají studenti a mladí profesionálové jedinečnou šanci získat zkušenosti s životem a prací v hlavních institucích EU. Cílem je posílit všeobecné povědomí o vnitřním fungování Evropské unie a umožnit zájemcům uplatnit akademické znalosti v praxi. Mladí lidé se ocitnou v multikulturním prostředí a vylepší své jazykové schopnosti. Nabyté zkušenosti mohou později využít při rozvoji kariéry.

Kategorie:
Kultura, vzdělávání a mládež, Zaměstnanost a sociální práva
Maltské předsednictví v Radě EU@EU
09/01/2017

Maltské předsednictví v Radě EU se zaměří na středomořskou oblast * Evropský sociální fond pomohl najít práci téměř 10 milionům Evropanů * V EU je rekordní zaměstnanost a ubývá chudoba * Evropané podporují volný pohyb osob. Bojí se terorismu a přistěhovalectví * Nové pozice v institucích EU pro smluvní zaměstnance

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Kategorie:
EU v kostce
cestující s kufry@EU
22/12/2016

Hlavní výsledky průzkumu:

81 % Evropanů schvaluje volný pohyb občanů EU.

Vzrostla podpora eura: pro je 58 % dotazovaných v celé EU, 70 % v eurozóně.

Přistěhovalectví a terorismus lidé považují za největší problémy, s odstupem následuje hospodářská situace a nezaměstnanost.

69 % Evropanů jsou zastánci společné evropské migrační politiky.

Kategorie:
Statistiky
pracovník na stavbě@EU
21/12/2016

Komise vydala novou zprávu o vývoji zaměstnanosti a sociální situace v Evropě 2016, která ukazuje na rekordní zaměstnanost v EU.

V roce 2016 přibyly 3 miliony pracovních míst. Zaměstnáno je 232 milionů Evropanů – nejvyšší dosud naměřený počet.

Klesla nezaměstnanost mladých: bez práce bylo letos o 1,6 milionu méně mladých lidí než v roce 2013.

Podíl obyvatel EU ohrožených chudobou je 23,7%  – nejnižší za posledních pět let.

Nové formy práce jsou kvůli digitalizaci ekonomiky na vzestupu.

Zpráva zároveň zdůrazňuje, jak obtížné bylo v období po krizi (2008-2013) vrátit se do zaměstnání – pouze asi jednomu z osmi nezaměstnaných se podařilo do tří let najít trvalé zaměstnání na plný úvazek.

Kategorie:
Zaměstnanost a sociální práva
Vlajky EU na půl žerdi před sídlem Evropské komise (Berlaymontem) v Bruselu ©EU
20/12/2016

Mé myšlenky i myšlenky celé Evropské komise jsou s rodinami a příbuznými všech těch, kteří byli zabiti nebo zraněni v Berlíně.

Tato zpráva s námi otřásla o to více, jelikož tito lidé se tam sešli v předvánočním čase, který pro mnohé znamená období klidu a rozjímání.

Nad oběťmi hluboce truchlíme a záchranným jednotkám a dalším, kteří jim pomáhají, přejeme v této těžké noci hodně síly.

Marianne_Thyssen@EU
19/12/2016

Lepší koordinace sociálního zabezpečení má usnadnit mobilitu v EU * Navigační systém Galileo už nabízí první služby * Směrnice o národních emisních stropech schválena – za 2 týdny vstoupí v platnost * Summit EU: Prodloužení hospodářských sankcí vůči Rusku a důraz na obranu * Spolupráce se třetími zeměmi funguje: počet přicházejících migrantů se daří snižovat *

Zaregistrujte se pro odběr týdeníku na emailu: COMM-REP-PRG-TYDENIK@ec.europa.eu.

Nová vydání jsou pravidelně publikována na webu Zastoupení Evropské komise v ČR v rubrice Novinky.

Kategorie:
EU v kostce
koordinace_sociálního_zabezpečení@EU
17/12/2016

Delší šance na hledání zaměstnání v jiné zemi EU: doba, během které si lidé mohou převést dávky v nezaměstnanosti do zahraničí se prodlouží na šest měsíců (nyní tři měsíce).

Příhraniční pracovníci (ti, co žijí v jedné zemi EU, ale pracují v jiné a vracejí se domů alespoň jednou týdně): za vyplácení dávek v nezaměstnanosti bude odpovědná ta země EU, kde člověk naposledy pracoval a platil daně (minimálně 12 měsíců). Pokud budou mobilní pracovníci žádat o dávky v nezaměstnanosti, budou od nich úřady moct požadovat, aby aspoň tři měsíce pracovali na jejich území.

Ekonomicky neaktivním občanům z jiné země EU nemusí úřady poskytnout dávky sociálního zabezpečení, pokud tam nemají právo legálně pobývat.

Vysílaní pracovníci: vnitrostátní orgány mají mít vhodné nástroje k ověření statusu jejich sociálního zabezpečení.

V roce 2015 žilo v EU 3,7 % občanů v produktivním věku v jiné členské zemi než své vlasti.

Kategorie:
Spravedlnost a práva občanů
vlajka EU ©EU
16/12/2016

Zastoupení Evropské komise v ČR důrazně odmítá tvrzení uveřejněné na facebookovém profilu Petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU.

Zastoupení EK v ČR vyhovělo žádosti o schůzku s představiteli petičního výboru této iniciativy, Sdružení LEX a Českomoravské myslivecké jednoty. Bylo připraveno se s nimi sejít podle dohody dne 15. prosince 2016.

Petenti však bohužel odmítli respektovat předem dohodnutý formát schůzky (počet účastníků, zapojení médií) a při příchodu se dožadovali přítomnosti kamery a nahrávacího zařízení.

Vzhledem k tomu, že cílem setkání měla být racionální diskuze o předmětu petice a ne mediální prezentace, požádalo Zastoupení EK petenty o respektování dohody. Ti to odmítli a schůzku tak předčasně ukončili.

Zastoupení EK v ČR je připraveno nadále vést konstruktivní dialog o Návrhu Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní. Zastoupení EK již v minulosti se zástupci petentů na toto téma jednalo, například u příležitosti projednávání zmiňované petice na zasedání Petičního výboru PSP ČR dne 7. června 2016.

Zastoupení EK je nadále otevřeno dialogu s širokou a odbornou veřejností. Je rovněž připraveno poskytovat svá vyjádření médiím standardní cestou.

Pages