ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Novinky
peníze@EU
22/05/2017

Česká republika má podle těchto doporučení:

  • Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva. Zvýšit účelnost veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek.

 

  • Odstranit překážky růstu, zejména zjednodušením postupů pro udělování stavebních povolení a dalším snižováním administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu a vývoje a podporou zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.
©Prezentace Východního partnerství
22/05/2017

Kancelář Kreativní Evropa – Kultura ve spolupráci s Institutem umění – Divadelním ústavem a Ministerstvem zahraničních věcí ČR přivítají ve dnech 22.–26. května 2017 představitele významných kulturních institucí v rámci programu Východního partnerství EU. Oficiálního zahájení se zúčastní Ragnar Siil, člen expertního týmu programu EU-Eastern Partnership Culture and Creativity a přední odborník na kulturní politiku a kreativní průmysly, a Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Akce
Kultura a kreativita©Kulturni Evropa

Akce se koná u příležitosti zahájení studijní cesty kulturních manažerů z Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny do České republiky.

Kdy: PONDĚLÍ 22. KVĚTNA 2017, OD 15 HODIN
Kde: ČERNÍNSKÝ PALÁC, LORETÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 5, PRAHA 1

Datum:
22/05/2017
Čas:
15:00 - 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné diskusní setkání na téma “Vize pro EU: Jaké změny přinese příští evropský rozpočet? Pohled z ČR”.

Záměrem setkání je otevřít národní debatu o budoucí podobě evropského rozpočtu po roce 2020 v kontextu právě probíhající diskuse o proměnách Evropské unie. Akce by měla pomoci s identifikací témat, která budou z pohledu českých politiků, státní správy, byznysu a dalších expertů zásadní.

Diskuse se uskuteční ve čtvrtek 18. května 2017 od 18.00 do 19.30 v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

V případě zájmu o účast se prosím registrujte pomocí registračního formuláře nebo emailem na cerna@euractiv.cz.

Datum:
18/05/2017
Čas:
18:00 - 19:30