ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Novinky
peníze@EU
22/05/2017

Česká republika má podle těchto doporučení:

  • Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva. Zvýšit účelnost veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek.

 

  • Odstranit překážky růstu, zejména zjednodušením postupů pro udělování stavebních povolení a dalším snižováním administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu a vývoje a podporou zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.
relokace a přesídlování@EU
19/05/2017

Zpráva poprvé přináší konkrétní doporučení pro jednotlivé členské státy.

Upozorňuje, že Maďarsko, Polsko a Rakousko dosud nerelokovalo ani jednu osobu.

Zmiňuje, že ČR už téměř rok nebyla v oblasti relokace aktivní.

Za poslední měsíc relokovaly členské státy 2 078 osob (1368 z Řecka a 710 z Itálie).

Celkem letos relokovaly 18 418 lidí – to je skoro stejně jako za celý rok 2016.

Hodně se pokročilo v přesídlování – členské státy nabídly legální cestu celkem 16 163 osobám, což je víc než 2/3 odsouhlasených míst.

Akce
Kultura a kreativita©Kulturni Evropa

Akce se koná u příležitosti zahájení studijní cesty kulturních manažerů z Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny do České republiky.

Kdy: PONDĚLÍ 22. KVĚTNA 2017, OD 15 HODIN
Kde: ČERNÍNSKÝ PALÁC, LORETÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 5, PRAHA 1

Datum:
22/05/2017
Čas:
15:00 - 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné diskusní setkání na téma “Vize pro EU: Jaké změny přinese příští evropský rozpočet? Pohled z ČR”.

Záměrem setkání je otevřít národní debatu o budoucí podobě evropského rozpočtu po roce 2020 v kontextu právě probíhající diskuse o proměnách Evropské unie. Akce by měla pomoci s identifikací témat, která budou z pohledu českých politiků, státní správy, byznysu a dalších expertů zásadní.

Diskuse se uskuteční ve čtvrtek 18. května 2017 od 18.00 do 19.30 v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

V případě zájmu o účast se prosím registrujte pomocí registračního formuláře nebo emailem na cerna@euractiv.cz.

Datum:
18/05/2017
Čas:
18:00 - 19:30