ZASTOUPENÍ V ČESKÉ REPUBLICE
Novinky
Kvalita vody ke koupání ©EC
26/05/2017

Evropské vody ke koupání jsou mnohem čistší než před čtyřiceti lety. Více než 85 % lokalit ke koupání sledovaných v celé Evropě splnilo v roce 2016 nejpřísnější normy pro „výbornou“ kvalitu vody.

V České republice se hodnotilo celkem 154 koupališť, kdy 127 z nich má výbornou kvalitu vody. Od roku 2013 dochází k postupnému zlepšování. Zatímco v roce 2013 mělo výbornou kvalitu 76,4 % koupališť, v roce 2015 to bylo 79,1 %, v roce 2016 kritéria této kategorie splňuje již 82,5%.

peníze@EU
22/05/2017

Česká republika má podle těchto doporučení:

  • Zajistit dlouhodobou udržitelnost veřejných financí s ohledem na stárnutí obyvatelstva. Zvýšit účelnost veřejných výdajů, zejména prostřednictvím boje proti korupci a neefektivním postupům při zadávání veřejných zakázek.

 

  • Odstranit překážky růstu, zejména zjednodušením postupů pro udělování stavebních povolení a dalším snižováním administrativní zátěže podniků, zavedením klíčových služeb elektronické veřejné správy, zlepšením kvality výzkumu a vývoje a podporou zaměstnanosti skupin, které jsou nedostatečně zastoupeny na trhu práce.
Akce
Kultura a kreativita©Kulturni Evropa

Akce se koná u příležitosti zahájení studijní cesty kulturních manažerů z Arménie, Gruzie, Moldavska a Ukrajiny do České republiky.

Kdy: PONDĚLÍ 22. KVĚTNA 2017, OD 15 HODIN
Kde: ČERNÍNSKÝ PALÁC, LORETÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 5, PRAHA 1

Datum:
22/05/2017
Čas:
15:00 - 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné diskusní setkání na téma “Vize pro EU: Jaké změny přinese příští evropský rozpočet? Pohled z ČR”.

Záměrem setkání je otevřít národní debatu o budoucí podobě evropského rozpočtu po roce 2020 v kontextu právě probíhající diskuse o proměnách Evropské unie. Akce by měla pomoci s identifikací témat, která budou z pohledu českých politiků, státní správy, byznysu a dalších expertů zásadní.

Diskuse se uskuteční ve čtvrtek 18. května 2017 od 18.00 do 19.30 v Evropském domě (Jungmannova 24, Praha 1).

V případě zájmu o účast se prosím registrujte pomocí registračního formuláře nebo emailem na cerna@euractiv.cz.

Datum:
18/05/2017
Čas:
18:00 - 19:30