Διαδρομή πλοήγησης

Τουρκοκυπριακή κοινότητα

Η Κύπρος προσχώρησε στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 ως de facto διαιρεμένη νήσος. Είναι ανάγκη να εξευρεθεί επειγόντως λύση στο κυπριακό πρόβλημα και να τερματιστεί μια σύγκρουση επί ευρωπαϊκού εδάφους που διαρκεί πάνω από 40 χρόνια. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί για την ταχεία επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο μια συνολική λύση υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και την επανένωση της νήσου. Η Επιτροπή παραμένει έτοιμη να υποστηρίξει αυτή τη διαδικασία ενόψει μιας μελλοντικής λύσης με ευρωπαϊκή διάσταση.

 

Ολόκληρη η νήσος είναι μέρος της ΕΕ. Ωστόσο, στο βόρειο τμήμα της νήσου, στις περιοχές που η κυπριακή κυβέρνηση δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο, η εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ έχει ανασταλεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο 10 της Συνθήκης Προσχώρησης του 2003. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες περιοχές δεν υπάγονται στο τελωνειακό και φορολογικό έδαφος της ΕΕ. Ωστόσο, η αναστολή δεν επηρεάζει τα προσωπικά δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων ως Ευρωπαίων πολιτών. Είναι πολίτες κράτους μέλους, της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμη και αν ζουν σε περιοχές εκτός του ελέγχου της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η πολιτική της ΕΕ έναντι της τουρκοκυπριακής κοινότητας καθορίστηκε από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της 26ης Απριλίου 2004, μόλις πριν από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ:

“Η τουρκοκυπριακή κοινότητα εξέφρασε την σαφή της επιθυμία για ένα μέλλον εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο είναι αποφασισμένο να θέσει τέρμα στην απομόνωση της τουρκοκυπριακής κοινότητας και να διευκολύνει την επανένωση της Κύπρου ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Το Συμβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει συνολικές προτάσεις για το σκοπό αυτό, με ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική ολοκλήρωση της νήσου και στη βελτίωση των επαφών των δύο κοινοτήτων τόσο μεταξύ τους όσο και με την ΕΕ.”

Η Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης δημιούργησε μια ειδική ομάδα (Task Force) για την τουρκοκυπριακή κοινότητα προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της μοναδικής και περίπλοκης κατάστασης στην Κύπρο.

Για τη διαχείριση της "πράσινης γραμμής" που διαχωρίζει τις περιοχές που τελούν υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης από την υπόλοιπη νήσο, το Συμβούλιο εξέδωσε τον Κανονισμό για την πράσινη γραμμή (Κανονισμός αριθ. 866/2004 του Συμβουλίου) στις 29 Απριλίου 2004. Ο κανονισμός διέπει την κυκλοφορία προσώπων και αγαθών διαμέσου της γραμμής. Η διαχείριση του κανονισμού εμπίπτει στην ειδική ομάδα της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα, που καταρτίζει έκθεση κάθε χρόνο η οποία εγκρίνεται από την Επιτροπή και διαβιβάζεται στο Συμβούλιο (βλ. Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού για την πράσινη γραμμή (2010) ). Δύο χρόνια αργότερα, το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό χρηματοδοτικής βοήθειας (κανονισμός αριθ. 389/2006 του Συμβουλίου) στις 27 Φεβρουαρίου 2006, για τη σύσταση νομικού  μέσου για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Χορηγήθηκαν χρηματοδοτικοί πόροι ύψους 259 εκατομμυρίων ευρώ. Η ειδική ομάδα της Γενικής Διεύθυνσης Διεύρυνσης για την τουρκοκυπριακή κοινότητα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση του εν λόγω κανονισμού ο οποίος υλοποιείται επιτόπου από ομάδα διαχείρισης του προγράμματος που χρησιμοποιεί Γραφείο Στήριξης του προγράμματος στο βόρειο τμήμα της Κύπρου για να διευκολύνει τις επαφές με τους δικαιούχους.

Εκτός από τον κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή και τον κανονισμό για τη χρηματοδοτική βοήθεια, η Επιτροπή έχει υποβάλει πρόταση κανονισμού για τους ειδικούς όρους εμπορικών συναλλαγών με τις περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο (κανονισμός για το απευθείας εμπόριο ). Επί του παρόντος, η πρόταση εξετάζεται από το Συμβούλιο.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

http://ec.europa.eu/enlargement/turkish_cypriot_community/index_en.htm

Πληροφορίες σχετικά με προκηρύξεις διαγωνισμών και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του Κανονισμού χρηματοδοτικής βοήθειας είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της EuropeAid στη διεύθυνση

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

 

Αρχεία:

Κανονισμός για την οικονομική βοήθεια

Κανονισμός για την πράσινη γραμμή

 

Διαβάστε το φυλλάδιο του 2012 (στα αγγλικά):

CLOSER TO THE EUROPEAN UNION.EU ASSISTANCE TO THE TURKISH CYPRIOT COMMUNITY pdf - 2 MB [2 MB]

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Πλατεία Βασιλέως Παύλου και Ζήνωνος Κιτιέως 1

6023 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Τηλ.: +357 24 62 63 58

Φαξ: +357 24 62 09 93

URL

Website
Website

Europe Direct Λεμεσός

Address

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα

3040 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63

URL

Website
Website

Europe Direct Λευκωσίας

Address

Σπίτι της Συνεργασίας

28 Μάρκου Δράκου

1102 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 44 57 40 (εσωτ. 111) / +90 548 834 5740

Φαξ: +357 22 66 00 61

URL

Website
Website

Europe Direct Πάφος

Address

25ης Μαρτίου 26

8100 Πάφος

Τηλ.: +357 26 93 55 00

Φαξ: +357 26 91 10 32

URL

Website
Website

Information page