Διαδρομή πλοήγησης

Υπηρεσίες

Βοήθεια προς τους πολίτες

Υπάρχουν πολλοί τρόποι βοήθειας και παροχής συμβουλών προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να σας βοηθάει να ασκείτε τα δικαιώματά σας και να εκμεταλλεύεστε τις ευκαιρίες που σας παρέχονται ως πολίτες της Ένωσης. Αυτή τη σελίδα περιέχει συνδέσμους με περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι έχει να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση και σας καθοδηγεί στην αναζήτηση βοήθειας εάν θεωρείτε ότι καταστρατηγούνται τα δικαιώματά σας ή/και επιθυμείτε να υποβάλλετε καταγγελία.

Εκδόσεις

Η Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπηρεσία Επισήμωv Εκδόσεωv) είναι ο εκδοτικός οίκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Με προσωπικό μόλις κάτω των 700 ατόμων και προϋπολογισμό ύψους 90 εκατομμυρίων ευρώ, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς παγκοσμίως. Πηγαίνετε εδώ για να μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες και την πρόσβαση στις επίσημες εκδόσεις της ΕΕ.

Χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις

Κάθε χρόνο, η Ευρωπαϊκή Ένωση εκταμιεύει σημαντικά ποσά για να στηρίξει τους στόχους της πολιτικής της. Η Επιτροπή προβαίνει σε άμεσες χρηματοδοτικές συνεισφορές υπό μορφή επιχορήγησης για να στηρίξει σχέδια ή οργανισμούς που προωθούν τα συμφέροντα της ΕΕ ή συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός προγράμματος ή μιας πολιτικής της ΕΕ. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή απαντώντας σε προκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Πηγαίνετε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.

Τοπικοί διαγωνισμοί

Εταιρείες εγκατεστημένες σε μία χώρα της ΕΕ μπορούν να υποβάλουν ελεύθερα προσφορά για τη σύναψη συμβάσεων με δημόσιες αρχές άλλων χωρών της ΕΕ. Οι αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ εφαρμόζουν εναρμονισμένες, διαφανείς διαδικασίες για την επιλογή των προμηθευτών τους. Πιέζοντας εδώ και εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τους κανόνες που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλλετε προσφορά σε προκηρύξεις δημόσιων συμβάσεων μπορείτε να πλοηγηθείτε στη βάση TED, η οποία ενημερώνεται πέντε φορές την εβδομάδα με περίπου 1.500 προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και αλλού.

Η ίδια η Επιτροπή χρησιμοποιεί τις δημόσιες συμβάσεις για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, για μελέτες, τεχνική υποστήριξη και κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών διαφήμισης, αγορά βιβλίων και εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών, κ.λπ. Οι προμηθευτές επιλέγονται μέσω διαγωνισμών που προκηρύσσονται από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, καθώς και τα γραφεία και τους οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη. Εδώ θα βρείτε τους διαγωνισμούς που προκηρύσσει η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λευκωσία.

Εργασία στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Αν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO), για να ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες και τους τύπους απασχόλησης στα όργανα της ΕΕ καθώς επίσης και να υποβάλλετε υποψηφιότητα μέσω διαδικτύου σε διαγωνισμό ή διαδικασία επιλογής. Αν είστε νέος πτυχιούχος, μπορείτε να εργαστείτε ως ασκούμενος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Ενημερωτικές επισκέψεις

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο διοργανώνει κάθε χρόνο ενημερωτικές επισκέψεις στις Βρυξέλλες. Στόχος των επισκέψεων αυτών είναι να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (την Επιτροπή, το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών). Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για προηγούμενες και μελλοντικές ενημερωτικές επισκέψεις.

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Πλατεία Βασιλέως Παύλου και Ζήνωνος Κιτιέως 1

6023 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Τηλ.: +357 24 62 63 58

Φαξ: +357 24 62 09 93

URL

Website
Website

Europe Direct Λεμεσός

Address

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα

3040 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63

URL

Website
Website

Europe Direct Λευκωσίας

Address

Σπίτι της Συνεργασίας

28 Μάρκου Δράκου

1102 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 44 57 40 (εσωτ. 111) / +90 548 834 5740

Φαξ: +357 22 66 00 61

URL

Website
Website

Europe Direct Πάφος

Address

Δημοτικό Μέγαρο

Πλατεία 28ης Οκτωβριου

8100 Πάφος

Τηλ.: +357 26 93 55 00

Φαξ: +357 26 91 10 32

URL

Website
Website

Information page