Διαδρομή πλοήγησης

Βοήθεια προς τους πολίτες

Αν αντιμετωπίζετε πρακτικά προβλήματα κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας ως Ευρωπαίοι πολίτες ή αν πιστεύετε ότι τα δικαιώματα σας καταστρατηγούνται, υπάρχουν ορισμένες πηγές στις οποίες μπορείτε να αναζητήσετε βοήθεια και συμβουλές.

Europe Direct

Συνήθως, η πρώτη πηγή στην οποία μπορείτε να απευθυνθείτε είναι η υπηρεσία πληροφόρησης Υπηρεσία Πληροφόρησης Europe Direct.

Μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην υπηρεσία Europe Direct με το ερώτημά σας. Εδώ θα βρείτε το δελτίο υποβολής ερωτήσεων για την ηλεκτρονική υποβολή.

ή μπορείτε να καλέσετε ατελώς στον αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11.

Μπορείτε επίσης να μιλήσετε απευθείας με το προσωπικό επιτόπου στο:

Europe Direct Λάρνακας: +357 24 62 09 93

Europe Direct Πάφου: + 357 26 93 55 00

 

Η Ευρώπη σου - Συμβουλές

"Η Ευρώπη σου - Συμβουλές" είναι μια ομάδα ανεξάρτητων νομικών εμπειρογνωμόνων οι οποίοι μπορούν:

  • να σας παρέχουν δωρεάν και εξατομικευμένες συμβουλές στη γλώσσα σας, εντός μιας εβδομάδας
  • να σας εξηγήσουν τη νομοθεσία της ΕΕ που ισχύει στην περίπτωσή σας
  • να σας υποδείξουν πώς μπορείτε να ασκήσετε τα ευρωπαϊκά δικαιώματά σας

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την "Η Ευρώπη σου – Συμβουλές" μέσω της υπηρεσίας EUROPE DIRECT.

Ή μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημά σας ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας αυτό το έντυπο.

 

SOLVIT

Το SOLVIT είναι ένα δίκτυο on-line επίλυσης προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν από την κακή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές. Το SOLVIT ασχολείται με διασυνοριακά προβλήματα μεταξύ μιας επιχείρησης ή πολίτη αφενός, και μιας εθνικής δημόσιας αρχής αφετέρου. Ωστόσο, το SOLVIT δεν είναι δίκτυο παροχής πληροφοριών ή νομικών συμβουλών. Το SOLVIT δεν ασχολείται με προβλήματα μεταξύ επιχειρήσεων ή μεταξύ καταναλωτών και επιχειρήσεων ή με καταγγελίες που αφορούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Επισκεφθείτε το SOLVIT για βρείτε περισσότερες πληροφορίες και να μάθετε τον τρόπο πρόσβασης στην υπηρεσία.

Υπάρχει ένα Εθνικό Κέντρο SOLVIT στην Κύπρο που φιλοξενείται στο Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Πηγαίνετε εδώ για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο του SOLVIT στην Κύπρο.

Μπορείτε επίσης να στείλετε e-mail απευθείας στη διεύθυνση: solvit@mcit.gov.cy

ή να καλέσετε στον αριθμό 22 86 72 07 και 22 86 73 46.

 

Ευρωπαϊκά Κέντρα Καταναλωτή

Χρειάζεστε ως καταναλωτής ταξιδιωτικές συμβουλές όταν ταξιδεύετε στην Ευρώπη ή αναζητάτε οδηγό καταναλωτή με συμβουλές για ασφαλείς αγορές στην αγορά της ΕΕ; Αντιμετωπίζετε προβλήματα στην επιστροφή χρημάτων μετά την ακύρωση της πτήσης σας ή στην αντικατάσταση ελαττωματικού προϊόντος; Καταγγείλατε μια υπερβολική χρέωση χωρίς αποτέλεσμα; Εδώ θα βρείτε συμβουλές από το δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή που χειρίζεται πάνω από 60.000 παρόμοιες περιπτώσεις κάθε χρόνο και μπορούν να σας βοηθήσουν να βρείτε λύσεις σε διασυνοριακά προβλήματα αγορών.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Κύπρου. Θα βρείτε συμβουλές επιτόπου για τα δικαιώματά σας ως αγοραστής και θα μάθετε περισσότερα για τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των καταναλωτών. Επίσης, υπάρχει ηλεκτρονικό δελτίο μέσω του οποίου μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία.

 

FIN-NET – Επίλυση Οικονομικών Διαφορών

Το FIN-NET είναι δίκτυο επίλυσης οικονομικών διαφορών στο πλαίσιο των εξωδικαστικών εθνικών φορέων καταγγελίας στις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία). Ασχολείται με διαφορές μεταξύ καταναλωτών και παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, δηλαδή τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες επενδύσεων και άλλες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

 

Καταγγελίες για μη τήρηση του δικαίου της ΕΕ

Οποιοσδήποτε μπορεί να στραφεί κατά ενός κράτους μέλους, υποβάλλοντας καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κάθε μέτρο (νομοθετικό, κανονιστικό ή διοικητικό) ή πρακτική κράτους μέλους τα οποία θεωρεί αντίθετα με διάταξη ή αρχή του δικαίου της ΕΕ.

Για να κριθεί ως βάσιμη μια καταγγελία, πρέπει να καταγγέλλει παράβαση του δικαίου της ΕΕ από κάποιο κράτος μέλος. Δεν μπορεί να αφορά διαφορές μεταξύ ιδιωτών.

Αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία τέτοιας φύσης, εδώ θα βρείτε πρακτικές συμβουλές για τη διαδικασία υποβολής.

 

Καταγγελίες κατά των θεσμικών οργάνων της ΕΕ

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες σχετικά με περιπτώσεις κακοδιαχείρισης στα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν είστε πολίτης κράτους μέλους της Ένωσης ή διαμένετε σε ένα κράτος μέλος, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή - εδώ θα δείτε πώς.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δεν μπορεί να διερευνήσει καταγγελίες εναντίον των εθνικών, περιφερειακών ή τοπικών αρχών στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη και αν οι καταγγελίες αυτές άπτονται θεμάτων της ΕΕ.

 

Μιλήστε μας στην Αντιπροσωπεία

Αν δεν γνωρίζετε πού να αποταθείτε για συμβουλές ή πώς να υποβάλλετε καταγγελία, μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας στην Αντιπροσωπεία. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να απαντήσουμε άμεσα στο ερώτημά σας ή τουλάχιστον θα σας κατευθύνουμε στις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης, έναν ιστότοπο, μια έκδοση ή στην κατάλληλη υπηρεσία της Επιτροπής.

Αν και το προσωπικό της Αντιπροσωπείας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει πληροφορίες, δεν είναι υπεύθυνο για την παροχή συμβουλών. Ακόμη, το προσωπικό της Αντιπροσωπείας δεν είναι αρμόδιο να διερευνά τυχόν παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ. Ωστόσο, αν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία, θα σας προμηθεύσουμε τα κατάλληλα έντυπα και θα προωθήσουμε την καταγγελία σας στην αρμόδια υπηρεσία.

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Πλατεία Βασιλέως Παύλου και Ζήνωνος Κιτιέως 1

6023 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Τηλ.: +357 24 62 63 58

Φαξ: +357 24 62 09 93

URL

Website
Website

Europe Direct Λεμεσός

Address

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα

3040 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63

URL

Website
Website

Europe Direct Λευκωσίας

Address

Σπίτι της Συνεργασίας

28 Μάρκου Δράκου

1102 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 44 57 40 (εσωτ. 111) / +90 548 834 5740

Φαξ: +357 22 66 00 61

URL

Website
Website

Europe Direct Πάφος

Address

Δημοτικό Μέγαρο

Πλατεία 28ης Οκτωβριου

8100 Πάφος

Τηλ.: +357 26 93 55 00

Φαξ: +357 26 91 10 32

URL

Website
Website

Information page