Navigation path

Finansmanı ve hibeler

AB fonlarının çoğunluğu doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından ödenmiyor ama Üye Devletlerin ulusal ve bölgesel yetkilileri aracılığı ile ödeniyor. Bu durum, mali açıdan AB finansmanının büyük miktarını oluşturan Ortak Tarım Politikası ve yapısal politika mali araçları (Avrupa Bölgeel Gelişme Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu ile Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı) kapsamındaki ödemeler için geçerli.

Komisyon, hak sahiplerine (yasal olarak oluşturulmuş kamusal veya özel kuruluşlara – üniversiteler, işletmeler, çıkar grupları, Hükümet Dışı Kurumlar – ve bazı istisnai durumlarda, bireylere), araştırma ve geliştirme, eğitim, öğretim, çevre, tüketicinin korunması ve bilgilendirme gibi alanlarda diğer ortak politikalara uygun şekilde doğrudan hibelerin ödemesini yapıyor. Ayrıca, AB dış politikalarına uygun şekilde doğrudan hibe ödemelerini yapıyor.

Bütün AB finansmanı, Anlaşmaların hükümlerine dayanan çeşitli ortak politikalar kapsamında, kesin hedeflere ve önceliklere doğru kanalize oluyor. Hibeler, pilot çizelgeler, hazırlık çalışmaları ve Komisyon tarafından gerçekleştirilen bazı görevler haricinde, özel AB mevzuatına dayanarak veriliyor.

Hibeler hakkında daha fazla bilgi için bakınız.

Kıbrıs’taki bilgiler; Araştırma Teşvik Kurumu.

Komisyonun hibeleri nereye verdiğini ve kamu ihalesi prosedürleri aracılığı ile Komisyon Sözleşmelerini kimin kazandığını görmek için tıklayın.

Kıbrıs’ın AB Yapısal finansmanından nasıl faydalandığı konusunda bilgi için aşağıdaki web sitelerine bakınız Ulusal Stratejik Referans Çerçevesi veyaBölgesel Politika Genel Müdürlüğü.

Daha fazla bilgi

Kıbrıs'ta Avrupa Komisyonu

Contact

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği

Address

AB Evi

30 Byron Caddesi

1096 Nicosia/Lefkosa

Phone

work Tel.:
+357 22 81 77 70

Faks: +357 22 76 89 26

E-Mail


Europe Direct Larnaca/Larnaka

Address

King’s Paul Meydanı & Zenon Kitieos 1

6023 Larnaca/Larnaka

P.O. Box 40045

Phone

work Tel.:
+357 24 62 09 93

Faks: +357 24 62 63 58

E-Mail

URL

Website
Website

Europe Direct Limassol/Limasol

Address

Athinon ve Nikos Xiouta sokak köşesi

3040 Limassol/Limasol

Phone

work Tel.:
+357 25 00 20 44 ve +357 25 00 20 27

Faks: +357 25 00 27 63

E-Mail

URL

Website
Website

Europe Direct Nicosia/Lefkoşa

Address

Dayanışma Evi

28 Marcou Dracou Sokağı

1102 Nicosia/Lefkoşa

Phone

work Tel.:
+90 548 834 5740 / +357 22 44 57 40 (direkt 111)

Faks: +357 22 66 00 61

E-Mail

URL

Website
Website


Europe Direct Pafos/Baf

Address

Pafos/Baf Belediye binası

28 Ekim Meydanı

8100 Pafos/Baf

Phone

work Tel.:
+357 26 93 55 00

Faks: +357 26 91 10 32

E-Mail

URL

Website
Website

Information page

  • Top
  • Last update: 16 | 05 | 2014