Διαδρομή πλοήγησης

Χρηματοδότηση και επιχορηγήσεις από την ΕΕ

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της ΕΕ δεν καταβάλλεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά μέσω των εθνικών και των περιφερειακών αρχών των κρατών μελών. Είναι η περίπτωση πληρωμών στο πλαίσιο της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και του μεγαλύτερου μέρους των πληρωμών από τα χρηματοδοτικά μέσα διαρθρωτικών πολιτικών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων και Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας), τα οποία αντιπροσωπεύουν σε χρηματικούς όρους, το σημαντικότερο τμήμα των χρηματοδοτήσεων εκ μέρους της ΕΕ.

Η Επιτροπή καταβάλλει επιχορηγήσεις απευθείας στους δικαιούχους (κρατικούς ή ιδιωτικούς οργανισμούς, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, ομάδες συμφερόντων, μη κυβερνητικούς οργανισμούς - και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε ιδιώτες) στο πλαίσιο των άλλων κοινών πολιτικών, όπως έρευνα και ανάπτυξη, εκπαίδευση, κατάρτιση, περιβάλλον, προστασία καταναλωτών και πληροφόρηση. Καταβάλλει επίσης επιχορηγήσεις απευθείας στους δικαιούχους στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.

Όλες οι χρηματοδοτήσεις της ΕΕ αφορούν συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες των διαφόρων κοινών πολιτικών, οι οποίες, με τη σειρά τους, βασίζονται σε διατάξεις των Συνθηκών. Οι χρηματοδοτήσεις χορηγούνται βάσει της συγκεκριμένης νομοθεσίας της ΕΕ, με εξαίρεση εκείνες που χορηγούνται για πιλοτικά προγράμματα, προπαρασκευαστικές εργασίες και ορισμένα καθήκοντα που εκτελεί η Επιτροπή ως θεσμικό όργανο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις επιχορηγήσεις είναι διαθέσιμες εδώ.

Στην Κύπρο, σχετικές πληροφορίες διατίθενται από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας.

Εδώ θα βρείτε ποιοι έχουν λάβει επιχορηγήσεις της Επιτροπής ή έχουν συνάψει συμβάσεις μέσω της διαδικασίας δημοσίων συμβάσεων..

Πληροφορίες για το πως η Κύπρος έχει ωφεληθεί από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ θα βρείτε στον ιστότοπο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς ή της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής.

Περισσότερες πληροφορίες

Κέντρα πληροφόρησης στην περιοχή σας

Κύπρος

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Κύπρο

Contact

Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο

Address

Σπίτι της ΕΕ

Λεωφόρος Βύρωνος 30

1096 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 81 77 70

Φαξ: +357 22 76 89 26


Europe Direct Λάρνακα

Address

Πλατεία Βασιλέως Παύλου και Ζήνωνος Κιτιέως 1

6023 Λάρνακα

Τ.Θ. 40045

Τηλ.: +357 24 62 63 58

Φαξ: +357 24 62 09 93

URL

Website
Website

Europe Direct Λεμεσός

Address

Γωνία Αθηνών και Νίκου Ξιούτα

3040 Λεμεσός

Tηλ.: +357 25 00 20 44

και +357 25 00 20 27

Φαξ: +357 25 00 27 63

URL

Website
Website

Europe Direct Λευκωσίας

Address

Σπίτι της Συνεργασίας

28 Μάρκου Δράκου

1102 Λευκωσία

Τηλ.: +357 22 44 57 40 (εσωτ. 111) / +90 548 834 5740

Φαξ: +357 22 66 00 61

URL

Website
Website

Europe Direct Πάφος

Address

Δημοτικό Μέγαρο

Πλατεία 28ης Οκτωβριου

8100 Πάφος

Τηλ.: +357 26 93 55 00

Φαξ: +357 26 91 10 32

URL

Website
Website

Information page